Literatuur

Vorige Start Omhoog

Biddulph, S., 

Jongens, hoe voed je ze op? Elmar, Rijswijk 1999

Britton, R.

The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex; in: Britton et al., 1989

Britton, R., Feldman, M. & O'Shaughnessy, E. 

The Oedipus Complex today, Karnac Books, London, 1989.

Bronfenbrenner, U.

Two worlds of childhood, New York, Russel Sage Foundation, 1970.
Geciteerd door Henry W. Maier 1979, 1983, 1987.

Burlingham, D. & Freud, A.

1944: Infants without families, London, George Allen & Unwin Ltd and Bradford & Dickens

Chopra, Deepak, 

De wereld van Merlijn, Forum, Amsterdam, 1996

The Way of the Wizard, Harmony Books, Crown Publishers, 1995

Dührssen, A.

1960 (4e Ablage 1971): Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, ein Lehrbuch für Familien- und Kindertherapie, Göttingen, Verlag für Medizinische Psychologie, im Verlag Vandenhoeck & Rupdrecht

1954 (7e Auflage 1969) :Psychogene Erkankungen bei Kindern und Jugendlichen, Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen,

Feldman, M.

The Oedipus complex: manifestations in the inner world and the therapeutic situation; in: Britton et al. 1989

Gieles, Frans E.J.

1992: Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992 
- Samenvatting 
-
Summary 

1983 / 1987: Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987
- Warmth and intimacy, how about them? 

1995: Gieles, F.E.J., Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995

Kleijntjens, J. & Dr. H.H. Knippenberg 

Van Goden en Helden, Groningen, Wolters, 1933

Klein, Melatie 

The Oedipus Complex in the light of early anxieties:

1945: Int. J. Psycho-Anal. 26 (11/33)

1983: in: Klein, M., Love, Guilt and Reparation, Hogarth Press

1989: in Britton e.a. - zie hierboven.

Korteweg, H., Korteweg-Frankhuisen, H. & Voigt, J.

De grote sprong; Gaan in vertrouwen, Servire, Utrecht 1990

Kroon, T. van der,

De terugkeer van de koning; Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap; Ankh-Hermes, Deventer 1996.

Kuiper, P.C.

Neurosenleer, Van Lochem Slaterus, Deventer 1972

Mayer, H. W.

Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in:

Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', 

Herdrukt in 
De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, 
door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

Het artikel verscheen oorspronkelijk in Child Care Querterly 8, Fall 1979, Human Sciences Press New York, onder de titel "The core of Care: Essential Ingredients for the Development of Children at Homa and Away from Home".

O'Shaughnessy, E.

The invisible Oedipus complex; in: Britton et al.,  1989

Pollack, W.

Echte jongens; Emotionele ontwikkeling van jongens; Lifetime, Utrecht 1999

Real Boys, Random House, new York 1998.

Schwab, Gustav,

Griekse mythen en sagen, Utrecht, Prisma

Die schönsten Sagen des klassischen Altertums, Reutlingen 1955.

Sophocles,

Koning Oedipus

Oidipous, vertaald door Gerard Koolschijn; Atheneum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2004

The Theban Plays, vert. E.F. Watling, Penguin Books, Harmondsworth, England 1985

Zweig, C. & Abrams, J. (red.),

1993: Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

1991: Meeting the shadow, the hidden power of the dark side of human nature, Los Angeles, Tarcher

Vorige Start Omhoog