[Terug naar de tekst. Klik op "Terug #1"]

Schema III 4. Cycli van handelingsonderzoek - A

[Blz. 46]

[Schema B staat hier onder]

 

Haag e.a. 1972 [*31]

Van Strien 1975 e.v.

Moser 1977 e.v.

Van gennep 1980 [*31]

Van Dijkum 1980 e.v.

I

analyse van de situatie

 probleemstelling diagnose

(I) fase van vraagstelling, bewustwording, problematisering en ver-onzekering

1. analyse van de praktijk

wederzijdse oriŽntatie  

2. normatieve analyse

relatieopbouw

II

(nieuwe) [*31] doelen stellen

← 

 ↑ 

planformulering

probleem-
formulering en -analyse, doelen

3. oriŽntatie op het praktisch handelen

III

zelfreflectie over het eigen handelen

 ingreep of handeling

(II) projectfase

4. beproeven in de praktijk

onderzoek in engere zin: het handelen terugkoppelen, bijsturen, leren, bewustworden

1

informatie-
verzameling

← 

 ↑ 

IV

en de afloop daarvan   

 evaluatie

2

discours

5. werken de oriŽntaties in de praktijk?

analyse en hypothesevorming

3

bewerking van handelings-
oriŽntaties

4

handelen in de praktijk

V

 nieuwe handelings-
strategieŽn ontdekken

 

(III) verslagfase

6. inzichten bijstellen

stabilisering en uitzaaiing

[*31] 
Deze auteurs geven een cyclus weer die zowel als de grote, als wel de kleine cyclus gezien kan worden. In vak 3 zou men dezelfde cyclus, meerdere malen herhaald, kunnen vermelden.  

Cycli van handelingsonderzoek - B

[Blz. 47]

Koning & Pijnenburg 1980

Doets 1981

Freire 1985

Clemens 1985 [*31]

Uit de literatuur gedestilleerd (Gieles)

I

constructie

probleem-
formulering

1. 
observatie 
verslag
codificeren 
bespreken 
themata en 
tegenstellingen opsporen

situatie en handelwijzen aan de start in kaart brengen

II

planning

design

1

plannen van komend handelen

← 

 ↑ 

 

doelen stellen, plannen maken

III

realisatie

data-
verzameling en analyse

2.
tegenstellingen begrijpen, de-codificeren

2

volvoeren van dat gekozen handelen

onderzoek in engere zin:

1
gegevens verzamelen

← 

 ↑ 

2
gegevens bewerken
3
discours
4
ideeŽn ontwikkelen
5 (beter?) handelen in de praktijk
  
3.
bespreken
6 destillaat

IV

stabilisatie

interpretatie

4.
systematische en interdisciplinaire vergelijking van de resultaten

3

observeren aan de hand van vastleggingen

evaluatie:
zijn situatie en handelwijzen verbeterd?

V

evaluatie

rapportage

5.
uitwerken in een programma, d.w.z.: situaties beschrijven zonder oplossingen

4

 

overdenken van de gevolgen

  

inzichten formuleren

[Terug naar de tekst. Klik op "Terug #1"]