[Terug naar de tekst. Klik op "Terug #1"]

Schema III 5.

De cyclus van handelingsonderzoek, gedestilleerd uit de literatuur

[Blz. 48]

[*] 

Ook deze stappen worden in een discours gedaan. In die zin is de gehele cyclus als 'discours in brede zin' op te vatten; 
de discours in van III-3 is dan 'de discours in engere zin'.

[**]

a. ordenen
b. selecteren
c. coderen
d. analyseren
e. vergelijken
f. abstraheren en redeneren
g. rapporteren
(zie par. 3.3)

[Terug naar de tekst. Klik op "Terug #1"]