Noten

[1] Dit artikel verscheen eerder in: Fethullah Gülen, Sonsuz Nur [‘Het Eeuwige Licht’], negende druk; Izmir, Nil Yayınları [‘Uitgeverij De Nijl’’ , 1997; 1: pp 377-397. 
[2] Bedenk dat de islam ontstond in een gebied met voornamelijk woestijn en enkele oases. Ook het volgende beeld, de bron, werd door zijn toehoorders dus goed begrepen. [Vertaler FG]
[3] Ibn Hisham, Sira al-Nabawiya, 4:55; Ibn Kathir, al-Bidaya wa al-Nihaya, 4:344. 
[4] Was nederig en vriendelijk voor hen – vertaler FG. 
[5] Degenen die zich slechts voor de schijn bekeerden tot de islam – vertaler FG. 
[6] Muslim, Sahih, “Birr”; 87.
[7] Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, 4:395; Muslim, Sahih,”Fada’il”, 126. 
[8] Bukari, Sadih, “Adhan”, 65; Muslim, Sahih, “Salat”, 192. 
[9] Sahih al-Bukhari, “Adab”, 18. 
[10] Idem & Mislim, Sahih, “Fada’il”, 64; Ibn Maja, Sunan, “Adab”, 3. 
[11] Tirmidhi, Sunan, “Birr”, 16. 
[12] Bukhari, Sahih, “Jana’iz”, 45; Muslim, Sahih, : Jana’iz”, 12.
[13] Muslim, Sahih, “Ayman”, 31; Ibn Hanbal, Musnad, 3: 477. 
[14] Ibn Sa’d, al-Tabaqat al-Kubra`, 1: 195. 
[15] Bukhari, Sahih, “Anbya”, 54, “Musaqat”, 9; Muslim, Sahih, “Salam”, 153; Ibn Hanbal, Musnad, 2: 507. 
[16] Abu Dawud, Sunan, “Adab”, 164, “Jihad”, 112; Ibn hanbal, Musnad, 1: 404. 
[17] Nasa’i, Sunan, “hajj”, 114; Hanbal, Musnad, 1: 385. 
[18] Hakim, Mustadrak, 4: 231, 233. 
[19] De Jahiliyya is ‘de periode der onwetendheid’, ofwel de tijd van vóór de islam – vertaler FG.
[20] Bukhari, Sahih, “Iman”, 22.