Start Schrijftafel Kind Leestafel Kind

Vooroordelen in sexualibus 

Dr Frits Bernard, 1997

In: Info, RVSH.

...es steht eindeutig fest, dass die Massenmedien die sozialen Normen stšrken, 
indem sie Abweichungen von diesen Normen ůffentlich zur Schau stellen. 
Paul F .Lazarsfeld (1968)

De mens neigt er van nature toe vooroordelen te ontwikkelen. Het vooroordeel krijgt een gemakkelijke kans, ook of juist in sexualibus. De mens heeft immers de neiging te generaliseren en zogenaamde stereotypieŽn, of anders gezegd, ongedifferentieerde categorieŽn, te vormen; bijvoorbeeld: 'de jeugd van tegenwoordig Is gemakzuchtig'. De werkelijkheid wordt vereenvoudigd en in een soort foto samengevat. Heel algemeen zou men kunnen zeggen, dat een vooroordeel een oordeel Is dat men velt zonder objectieve criteria en dat later niet geverifieerd en gecorrigeerd wordt. Het Is een schijnoordeel dat meestal negatief is. Met andere woorden, het vooroordeel is een instrumenteel geworden schijnoordeel.

Zo kan een Vijandige instelling ten opzichte van andere groepen ontstaan door een verkeerde mening, door simplificerende abstracties van de werkelijkheid (generalisaties). Nieuwe feiten, ook wetenschappelijke, worden niet geaccepteerd of gecorrigeerd; in tegendeel men verzet zich ertegen. Dat Is lang het geval geweest bij sommige vormen van parafilie. De onjuiste opvattingen bleven verder leven, men was aktief resistent tegen herziening van het oordeel.

Soms kan een enkele vervelende ervaring met iemand van een bepaald ras, geloof of sexuele instelling voldoende zijn om een algemene aversie (afkeer) in stand te houden. Vooroordelen worden onbewust weer op andere mensen overgedragen, ze verspreiden zich als een lopend vuurtje. Discriminatie komt dan al gauw om de hoek kijken, en ook agressie. De weg naar vervolging ligt open.

Aangezien het hebben van vooroordelen een algemeen menselijk verschijnsel is ligt de vraag voor de hand: hoe kan men iets doen aan zijn eigen vooroordelen? Kort gezegd komt het er dan op neer het eigen isolement te doorbreken en bereid te zijn naar meer dan een kant te luisteren, en feiten en gegevens uit alle andere bronnen te accepteren. Ook dient men ervaring op te doen door contact te zoeken met degenen van wie men een niet goede of onjuiste foto ronddraagt.

Het vooroordeel, het niet genuanceerd denken en oordelen over sexualiteit zal uiterst moeilijk verdwijnen.

Wanneer we nu een blik in de toekomst wagen, dan moeten we constateren dat het vooroordeel een hardnekkig struikelblok zal blijven. Aan de andere kant zien we toch bij een aantal mensen en andere opstelling ten opzichte van sexuele varianten (parafilieŽn) ontstaan.

Toch zal wetenschappelijk onderzoek nodig blijven om van een vooroordeel ( = een van te voren gevormd oordeel over iemand of iets) tot een oordeel te komen. Er ligt nog een lange weg voor ons.

De NVSH, en later de RVSH, hebben in de loop der tijden veel goed en succesvol werk verricht. Jammer, dat de gespecialiseerde bibliotheek destijds werd opgedoekt. Veelleden hebben daarvan profijt gehad. Ook de informaties van het Wetenschappelijk Bureau van de NVSH hebben bijgedragen tot een gezondere kijk op sexualiteit. Hier mogen zeker ook de boekuitgaven (alfa- reeks) genoemd worden die voorlichting gaven ver buiten de ledenkring van de NVSH. het blijft de taak van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming en van de Rotterdamse vereniging voor Seksuele hervorming behoren, vooroordelen in sexualibus die nog in de maatschappij leven, af te bouwen. Vandaar deze keer maar weer eens een bijdrage over dit onderwerp.  
 

  Start Schrijftafel Kind Leestafel Kind