[Terug naar de tekst] 

Schema IV 8
De zeven fasen van de cyclus

[Blz. 149]

[Vgl p. 80 - Wat er hier anders is staat ineen andere kleur]

 

DE WERKWIJZE IN DE TWEEDE PERIODE (GLOBAAL)

(I) Op grond van het door de groepsleiding zelf geschreven logboek en van observerende participatie door de student is een beschrijving gemaakt ('foto 1') en met het team besproken.

(II) In een teambespreking werd de voorlopige methodiek overhandigd en werd het beproeven hiervan in de praktijk als doel en plan afgesproken.

(III) Meerdere malen is deze cyclus in Ī 1 maand afgelegd:

1 In het logboek werden extra verhalen over conflicthantering geschreven door groepsleiding en student aan de hand van de zes vragen.

2 a Ordenen: conflictverhalen uit het logboek gelicht en gerubriceerd;

b selecteren van verhalen ter nadere bewerking;

c coderen van deze verhalen aan de hand van de eerste zes elementen van het handelen;

d analyseren van deze verhalen door abstracter formulering en door reconstructie adhv de zes elementen;

e vergelijken van de geanalyseerde verhalen mbv matrices;

f abstraheren & redeneren: inspectie van de begrippen; nadere abstractie; overdenken van gevondene;

g rapporteren in een notitie aan het team.

3 Ī Maandelijks discours-teamgesprek, waarin 

4 ideeŽn werden geopperd.

5 Beproeving van deze ideeŽn in de praktijk door groepsleiding en student.

6 De ideeŽn zijn vervat in de stapel notities en verslagen.

(IV) Beschrijving ('foto 2') gemaakt en besproken zoals in eerste fase.

(V) Evaluatiegesprek met de deelnemers aan de hand van ingevulde vragenlijst.

(VI) De voorlopige conflicthanterings-methodiek geschreven op grond van de vier ontwikkelprocessen.

(VII) AI doende deze werkwijze ontwikkeld en deze later in dit hoofdstuk beschreven.

P.S. Waar mogelijk is een half jaar later nog een 'Latere foto' gemaakt op grond van logboek en/of participerende observatie en is deze met het team besproken. 

[Terug naar de tekst]