[Terug naar de tekst] 

Schema VIII 7

De tweede periode van het onderzoek; samenvatting

* VM = Voorlopige Methodiek

Groep 

  Proces/Vraag

 5. 'De Waterratten' & 6. 'De Bevers'

7. 
'Het Eiland'

8. 'De Meervogels' & 9. 'De Sluisgroep'

10.
'De Bosvogels'

11. 
'Het Huis in de Waterstraat'

Proces

VM* aangeboden

Met reserve

Zonder reserve

Met overtuigen

Met reserve en later

Met reserve en later

Stijl notities

Vragend

Stellend

Stellend

Vragend

Vragend

Onderzoeksvragen

1. Hoe komt de VM* over?

a. Tekst

Helder

Helder, inspirerend, bewustmakend

Duidelijk, herkenbaar, zet aan het denken

Duidelijk, herkenbaar

Herkenbaar, maar van weinig invloed

b. Inhoud

Oudere grl: 
zo werk ik.
Jongere grl: 
zo wil ik gaan werken.
Sommigen: verrassend anders dan gewend

Roept twijfel op aan bestaande handelwijze

Anders en moeilijk, sluit niet aan bij visie.
Een niet realiseerbaar ideaal.

Moeilijk haalbaar, nog niet geloofwaardig.

Nastrevenswaardig, maar moeilijk ideaal.

2. Bruikbaar? 

a. Wenste men..

Ja.
VM* is moeilijk maar nastreefbaar.

Ja,
d.w.z. het team.
Twijfel bij stafleden ivm systeemtheorie.

Nee.
VM* sluit niet aan bij visie en regels van team & tehuis.

Ja,
zodra men zag dat het kon.

Ja.
Het team ontwikkelde een eigen handelwijze in de lijn van de VM*.

b. Kon men ..

Ja,
ieder naar eigen ontwikkeling.

Ja,
in toenemende mate

Nee,
 dwz slechts tót er regels overtreden werden; schaduwkant niet geaccepteerd.

Ja.
Handelwijze van team veranderde grondig.

Ja,
ieder naar eigen ontwikkeling.

c. Belemme-
ringen

Regels & gewoontes.
Automatische straf.
Eigen kwaadheid.

De officiële theorie. Eigen moeite om al persoon te werken.

De regels van het tehuis.
De visie op mens, kind, samenleving & werk.
Angst voor de schaduwkant.

Wijze van spreken in teambespreking.
Visie op het kind.
Angst voor eigen kwaadheid.

De persoonlijke grenzen.
Onmacht tot helpen.
Verdragen van onrust.
Intensiteit.

3. Wat gebeurde er?

 

Bewuster werken.
Andere teamverhoudingen na wrijvingen.
Onderstroom komt naar boven, ook buiten conflicten: groepsleven woeliger.
Behoefte aan hulpverlenings-
methodiek.

Uit het kantoortje, het dagelijks leven in, dus als persoon geconfronteerd met veel gevoelens.
Dit beviel beter.
Sfeer werd beter.
Minder conflicten.

Bij blijvend gebruik van macht & overwicht verschuift de hulpverlenings-
relatie naar een macht- & verzet-
relatie.
Omgangsbreuken belemmeren contact & zorg.
Team liep vast met 48% van de meisjes.

Straffen nam af.
Conflicten namen af.
Onrust nam af.
Contact nam toe.
Handelings-
mogelijkheden namen toe.
Visie werd ruimer.
Sfeer werd beter.

Bedtijdproblemen smolten weg.
Maaltijdproblemen verminderden langzaam.
Onrust bleef.
Grenzen werden ruimer.
Conflicten bleven, maar liepen anders.

4. Aanvullingen? Wijzigingen?

 

Straffen werkt niet.
Kwaad zijn kan geen kwaad, mits tijdig, zorgvuldig en warm.
't Helpt contact met de schaduwkant te leggen, dit is over & weer nodig.
Gebruik macht & overwicht alleen om communicatie te herstellen.
Tussentijdje is van belang.

Conflicten in de driehoek moeder - kind - begeleider worden beter opgelost wanneer de begeleider deze als persoon aangaat en daarbij zowel de moeder als het kind eveneens als persoon benadert.

De regel-
methodiek roept win/verliessfeer op. Men ziet verzet, gebruikt macht, escalatie en omgangs-
breuken volgen en de hulpverlening raakt zoek. De schaduwkant blijft dan ook buiten conflicten uit beeld. 
De VM* is logisch binnen een bepaalde visie, en onlogisch in een andere. Overtuigend en stellend werken riep weerstand en verdediging op bij het team. 
De argumentatie van de regelmethodiek berust op angst voor de schaduwkant. Deze was sterker dan de argumentatie voor de VM*.

Straffen roept vicieuze cirkel op: (schijn} aanpassing, doch meestal verzet dus strijdrelatie. Echte kwaadheid uiten werkt beter, mits tijdig, zorgvuldig en warm. Dit bevordert het noodzakelijke contact met de schaduwkant over en weer. Tussentijdje is van waarde. Grl wordt echt kwaad op diens grenzen: irritatie, onmacht en persoon.  

Als schaduwkant in conflicten geaccepteerd wordt, worden conflicten contactmomenten; methodiek wordt contactmethodiek. VM* hangt samen met kindvisie.

 Participatie werkte goed.  

Waarschuwen en straffen geeft schijnrust en strijdrelatie. Het kan beter zonder. Ga in op de behoeften. Zorg met de kinderen voor goed eten en gezelligheid -- dus inclusief wat lol en drukte; corrigeer matig, leidt het groepsproces aan tafel. 
Is voor de schaduwkant een hulpverleningsmethodiek nodig of is contact voldoende?

Overtuigen werkte niet. Geef feedback aan het team, luister naar gevoel grl, steun hen, stel open en kritische vragen, wissel antwoorden uit en kom zo tot team-eigen methodiek.

Participatie werkte goed.

 

Proces

Afloop:

Handelwijze beter?

 Wr: ja
Bev: enigszins

Ja

Nee

Ja

Enigszins

Situatie beter?

 Wr: ja
Bev: enigszins

Ja

Nee

Ja

Enigszins

Evaluatie

 

Positief

Positief

Negatief

Positief

Positief

[Terug naar de tekst]