Terug naar de tekst ]

De methodiek

 

3
Werk slechts zo nodig tijdelijk volgens
handelwijze I

2
Kies bij voorkeur en als basis

handelwijze II

3
Werk eventueel volgens
handelwijze III

Naam

Gedrag beheersen,
daartoe zo nodig conflicten winnen

Persoon ontmoeten,
daartoe zo nodig conflicten oplossen met behoud van contact

Conflict ontwijken,
daartoe afstand bewerkstelligen

1. Interpretatie

Ongewenst gedrag, gezien vanuit regels en vanaf een afstand.

Handelen van iemand als ik, een persoon.
De schaduwkant bevat belangrijke boodschappen.

Interpretatie vanuit angst en onmacht of praktische motieven.

2. Doel

Gedrag beheersen, daartoe zo nodig conflicten winnen.

Persoon ontmoeten, daartoe zo nodig conflicten oplossen met behoud van contact

Conflict ontwijken, daartoe afstand bewerkstelligen.

3. Werkwijzen

Als functionaris macht gebruiken om te beheersen en zo de regels te hanteren.

Gedrag in banen leiden.

Contact leggen inclusief de schaduwkant als persoon in de gedeelde leefsituatie.
Adequaat communiceren, i.h.b. over kennelijk belangrijke boodschappen, ook die vanuit de schaduwkant.
Ruimte bieden voor personaliteit en hulpvragen.
Onvoorwaardelijke zorg.
Zo nodig confrontatie aandurven en conflict aangaan met behoud van contact als doel, dus adequaat strijdend communiceren.
Macht met mate: slechts om contact te leggen en conflict op te lossen.

Zich inhouden.

Verhullen.

Uitstellen.

Afhouden.

Neutraliserend reageren.

4. Afloop

Tijdelijke rust.
(Schijn)aanpassing.
Escalatie.
Omgangsbreuken.
Vicieuze cirkel.
Strijdrelaties

Contact beter.
Conflicten oplosbaar.
Echte rust.
Hulpvragen zichtbaar.
Groep levendig, maar geen chaos.
Onderlinge overheersing neemt af.

Tijdelijke rust.

Communicatie moeilijk.

Conflict komt toch.

5. Bevinding achteraf

Tevredenheid.
Spanning.
Twijfel.
Onmacht.

Moeilijk, vermoeid, maar meestal tevreden.

Adempauze.
Spanning.
Angst.

6. Inzichten

Gedragsinterpretatie bevestigd.

Contact is zinvol doel.
Conflict kan contact bewerkstelligen.
Je leert jezelf en je groep kennen.
Vraag naar hulpverleningsmethodiek.

Conflict ontwijken is contact ontwijken.
Dit werkt alleen op korte termijn.

7. Zoekweg

Betere beheerstechnieken zoeken.

Zélf ontwikkelen.

Naar bewoners luisteren.

Steun zoeken bij anderen.