Start Omhoog

Toelichting 

Hans Feddema, Vredeslijst, 22 juli 2005

Geachte lezer,

Ik ga in het [...] artikel vooral in op scribenten in het dagblad Trouw. Voor mensen die wat minder op de hoogte zijn van die krant, zoals van de redactie Letter&Geest en columnist Ephimenco, lijkt de volgende toelichting van belang.

Ephimenco is een bekende en spraakmakende columnist en Letter&Geest is een soort op zaterdagen verschijnende bijlage met een zekere diepgang onder redactie van Jaffe Vink en Chris Rutermans. Deze twee hebben Trouw, voor het overige een goede krant met prima columnisten zoals J.A.A. van Doorn en Willem Breedveld, de laatste tijd een meer of behoudend imago gegeven. Op meerdere terreinen, maar vooral inzake het bevorderen van de islamofobie.

De bekende Amsterdamse dichter en ecclesiapastor Huub Oosterhuis drukt het in de deze zomer verschenen Pax Christi Liturgiekrant als volgt uit: 

"Onder leiding van de redactie van Letter&Geest (van Trouw) wordt al jarenlang paginagroot oorlog gevoerd tegen de islam als godsdienst, maar ook als levenstijl".

Trouw, ooit door hoofdredacteur en AR-leider Bruins Slot omgevormd tot een redelijk progressieve krant, is (net als vroeger het CDA als partij) nu door het vrij autonoom opererende duo Vink en Ruterfrans min of meer een dagblad met twee gezichten geworden: een progressief gezicht met vooral de redactie Religie&Filosofie als kern en daarnaast een meer reactionair gezicht met de redactie van Letter&Geest als kern. 

Het is dan ook geen wonder dat in de Groep van Acht -- in de woorden van columnist van Doorn 'de camarilla van het kamerlid Hirsi Ali' --, die midden december 2004 door tv-programma Netwerk als groep in de openbaarheid werd gebracht, ook Jaffe Vink voorkomt.

De overigen zijn 

Leon de Winter, 

Herman Philipse, 

Hans Jansen, 

Afshin Ellian, 

Paul Cliteur, 

Paul Scheffer en 

de in mijn artikel bekritiseerde Sylvain Ephimenco. 

Het zijn allen min of meer bekende opiniemakers die heel wat islamofobie zouden kunnen veroorzaken. Vooral Geert Maks pamflet "Gedoemd tot kwetsbaarheid" gooide roet in hun eten, vandaar dat meerderen van hen soms nogal eens wat rancuneus reageren richting Mak. U ziet dat [..] ook bij Ephimenco.

Dat van de Groep van Acht er twee zijn die aan Trouw, jarenlang mijn lijfblad, zijn verbonden, stemt me uiteraard niet vreugdevol. Als mensen bij me komen met het dilemma welke krant te nemen, Trouw, De Volkskrant, Het Parool of NRC-Handelsblad, allen nu beroepshalve door me gelezen, adviseer ik de laatste tijd niet meer de eerste van dit rijtje, ook al blijf ikzelf voorlopig wel abonnee, mede vanwege columnisten als Van Doorn en de genoemde redactie Religie&Filosofie. Ik kan het me overigens ook niet indenken dat de hoofdredactie het zelf leuk vindt, zo'n krant met twee gezichten.

Wat mijn standpunt over terrorisme en de groeiende islamofobie betreft, verwijs ik ook nog graag naar de u voorheen toegezonden artikelen van mijn hand onder de titel 

"Afschrijven van islam werkt averechts", 

"Geen tweede Submission alstublieft" en 

"Respecteren, niet vernederen". 

Ze verschenen alle in diverse GPD-bladen en u treft ze aan op mijn website:

< http://www.hansfeddema.nl >    

Met vriendelijke groet,
Hans Feddema

Start Omhoog