Start Omhoog

God in het Spaans

Frans Gieles; parochie-blog, 2012

Vorige week moest ik eens even mijn Spaans opfrissen. Het Spaans kent drie werkwoorden voor 'zijn'. Al hond uitlatend vroeg ik me af of je inderdaad drie vormen van 'zijn' kunt onderscheiden. Meteen dacht ik aan wat pastor Wil Boerkamp vaak zegt: "God bestaat niet (zoals wij bestaan), God gebeurt."

Al wandelend bedacht ik de volgende zin :

"Dios no está como nosotros estamos [1], sinon el mismo Ser es [2]; hay [3] nadie sino El."
"God bestaat [1] niet, Hij is [2] het Zijn zelf; buiten Hem is er [3] niets [4]."

[1] ... zoals bloemen, kantoren en mensen bestaan, namelijk statisch en eindig.
[2] dynamisch en eeuwig bestaan: 'gebeuren'.
[3] 'er zijn', plaatsvinden, tijdelijk aanwezig zijn of gebeuren.
[4] La illa al-lah illa Allah: 'Er is geen God buiten Allah" = het begin van de islamitische geloofsbelijdenis.

Dit godsbeeld wordt ook aangegeven met

'De Eeuwige' [4] , 'De Ene' [5], 'Het Zijn' [6].

[4] Tegenwoordig vaak te horen in protestantse kerken.
[5] Plotinus, en zo het soefisme, het islamitische en het universele.
[6] Spinoza, Ibn Al-Arabi (Al Wujud) ... en mijn zus in haar boek.

In dit godsbeeld is God niet 'ver weg in de hemel', maar overal. Jezus zegt in het gnostische Evangelie van Thomas:

"Til een steen op en je zult Mij zien."

Dus is Hij ook in ons aanwezig - volgens de vroeg-christelijke gnostiek als een vonk in onze ziel. Je kunt die goddelijke vonk uitblazen, negeren ... of koesteren en uit laten vlammen. Daar kun je een warm mens van worden. God is Liefde, scherper gezegd:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor.
Waar zorg en liefde is, daar is God.

Start Omhoog