Start Omhoog

Brief aan de Kalief Al-Baghdadi

Samenvatting

Door: Ruim honderd moslimgeleerden uit de gehele wereld

Vertaald door Tegenwicht / F. Gieles. De titels zijn hier ingevoegd. 

1. Een fatwa

Het is in de islam verboden om een fatwa [religieus decreet] uit te vaardigen zonder hiertoe de vereiste opleiding te hebben. Ook dan moet een fatwa de islamitische theologie volgen zoals deze in de klassieke teksten is vastgelegd.
Voorts is het verboden om [hierbij] slechts enkele of slechts een deel van een vers uit de Qur'an te citeren zonder hierbij de Qur'an als geheel en de ahadit [de overlevering van de daden en woorden van de Profeet] als geheel in acht te nemen inzake het onderwerp in kwestie.
Er bestaan strikte voorschriften voor een fatwa; men mag niet naar believen verzen gebruiken als argument zonder het geheel van de Qur'an en de ahadith in acht te nemen.

2. De taal

Het is in de islam verboden verplichtingen op te leggen zonder grondige kennis van het Arabisch.

3. Simplismen

Het is in de islam verboden om de shari'ah [islamitische wetgeving] te simplificeren en de gevestigde islamitische wetenschap te negeren.

4. Verschillen

[Voor geleerden] is het in de islam toegestaan van mening te verschillen, behalve inzake het fundament van de religie dat alle moslims moeten kennen.

5. De realiteit

In de islam is het verboden om de hedendaagse realiteit te negeren bij het uitvaardigen van decreten.

6. Gij zult niet doden

Het is in de islam verboden om onschuldigen te doden.

7. Ook zult gij niet doden ...

Het is in de islam verboden om gezanten, ambassadeurs en diplomaten te doden; dus ook om journalisten en hulpverleners te doden.

8. De jihad

De jihad [heilige oorlog] mag alleen ter verdediging gevoerd worden. Ook dit is verboden zonder een legale aanleiding, zonder een rechtmatig doel en zonder de gedragsregels in acht te nemen.

9. Ongelovigen

Het is in de islam verboden om iemand tot ongelovige (niet-moslim) te verklaren, tenzij hij of zij dit ongeloof publiekelijk bekendmaakt.

10. Gij zult niet ...

In de islam is het verboden om christenen of andere mensen met een [Heilig] Boek op enigerlei wijze schade aan te brengen of te mishandelen.

11. De Yazidi's

[Spreek uit: 'Jezidi's'; schrijf 'Yazidi's']

Het is verplicht de Yazidi's te zien als mensen met een Heilig Boek.

12. Slavernij

Het is in de islam verboden de slavernij opnieuw in te voeren. Hierover bestaat een wereldwijde consensus.

13. Bekeren

Het is in de islam verboden mensen tot bekering te dwingen.

14. Vrouwen

Het is in de islam verboden om vrouwen hun rechten te onthouden.

15. Kinderen

Het is in de islam verboden om kinderen hun rechten te onthouden.

16. Straffen

Het is in de islam verboden om gerechtelijke straffen uit te voeren zonder daarbij de juiste procedures in acht te nemen inzake rechtvaardigheid en barmhartigheid.

17. Martelen

Het is in de islam verboden om mensen te martelen.

18. De overledenen

Het is in de islam verboden om een stoffelijk overschot te misvormen.

19. God

Het is in de islam verboden om aan God enig kwaad toe te schrijven.

20. De graven

Het is in de islam verboden om de graven en tomben van profeten en hun metgezellen te vernietigen.

21. Opstandigheid

Het is in de islam verboden om in opstand te komen om welke reden dan ook, uitgezonderd expliciet ongeloof van de wetgever en het verbod om te bidden.

22. Het kalifaat

Het is in de islam verboden om een kalifaat te stichten zonder instemming hiermee van alle moslims.

23. De staat

Het is in de islam toegestaan loyaal te zijn aan iemands natie of staat.

24. Emigreren

Sinds het overlijden van de Profeet verplicht de islam niemand waar dan ook heen te emigreren.

Start Omhoog