Analyse: Het verhaal van Mike en Barney

[Naar het verhaal]        [Terug naar de tekst] 

 

Mike en zijn vader

Mike en Barney en de spoken

(1) Situatie & interpretatie

Mike huilt en wil niet naar school, want z'n vader komt hem (vroeg?) halen;  
hij huilt weer als hij uit school komt.

Barney durft niet alleen naar de w.c., is bang voor vliegen en spoken  

 

(2) Doelen

Troosten,
veiligheid bieden, 
contact krijgen. 

Veiligheid bieden: bang zijn is niet gek, ook niet bij grote mensen  
(3) Werkwijze

Ingaan op signalen en gevoelens, ruimte geven, op schoot nemen, afleiden, zekerheid bieden, gevoelens tonen, voorbeelden en details geven

= CONTACTBEVORDEREND WERKEN  

Meegaan naar de w.c. , zekerheid bieden

Eigen angst voor honden aangeven, hondje spelen

= CONTACTBEVORDEREND WERKEN  

(4) Afloop & interpretatie Kind blijft op schoot, klampt zich vast, even baby-zijn, is afgeleid, vrolijker, minder bang   Kind toont gevoelens, is gerustgesteld, lacht  
(5) Bevinding achteraf Verbazing dat het kind blijft zitten (is geen schootkind).
Tevreden: kind is getroost  
Tevreden
(6) Inzicht Het kind heeft het moeilijk   Het kind is vaak met spoken bezig en is hier bang voor  
(7) Zoekweg    

  [Naar het verhaal]        [Terug naar de tekst]