[Terug naar de tekst]

Analyse & verhaal: Angstig meisje in de groep

 [Blz. 75]

Verhaal

28/10 Late dienst (Hanny)

Lia in de groep,  poe hei!!

Lia is voor mij nu al niet alleen de 12e, maar ook de 13e groepsgenoot. Vanaf het moment dat ze binnenstapte heeft ze me verteld dat ze bang was -- waarvoor? -- voor het geval dat haar iets zou overkomen. 
Ze wilde naar bed, maar ik heb haar aangeraden maar iets te gaan doen: breien, lezen, woordpuzzels, maar helaas, ze had niets bij zich.  
.

Fase 1

(5) Zwaar!
(1) Angst, wil naar bed
(3) Doe dan iets!
(4) Nee

Uiteindelijk is ze voor 18 uur nog in bed gaan liggen, waar ik haar weer uit gehaald heb en haar heb bevolen eruit te blijven tot ik zou zeggen wanneer er ze wel naar toe mocht. 
Ze heeft gezapig meegegeten, en na het eten gezapig om zich heen zitten kijken. 
Anderen probeerden wel contact met haar te maken, maar dat lukte nauwelijks. Ze zegt niets terug, draait wat heen en weer met haar ogen, sluit zich af. 
Om half tien vroeg ze of ze naar bed mocht, hiermee accoord gegaan.
.

Fase 2

(1) In bed gegaan
(2) Uit bed
(2) Beval
(4) Gezapig,
contactloos

29/10 Vroege dienst (Hanny)

Vanmorgen om kwart voor zes heeft ze slaapkamergenoten van haar wakker gehuild. Ze zei slechts dat ze zich niet lekker voelde. 
Was om 7 uur niet van plan eruit te komen, niet voor rede vatbaar. 
Ze heeft geen ontbijt gehad. Ik heb haar gezegd: niet voor meiden die zo reageren en omgaan met moeilijkheden te willen rennen en hen op hun wenken te willen bedienen.

Ze bleef liggen en ligt er dus nog in.
.

Fase 3

(1) Hevig huilen in bed
(4) Niet voor REDE vatbaar
(3) Voorwaardelijke zorg (zo geen ontbijt)
(4) Blijft in bed

29/10 Late dienst (Bernadette)

Lia is nog niet uit bed geweest, heeft dus nog helemaal niet gegeten vandaag. 
Verschillende mensen hebben geprobeerd haar uit de veren te krijgen, maar dat lukt niet.

Fase 4

(4) Koppig
Geen eten
Geen contact

 

De gegevens in de [gekleurde] rechter kolom, 
dus de verkorte en samenvattende weergave van de handelwijze, 
worden nu overgebracht op een overzichtsvel:

Analyse

 

Fase 1
28 okt.

Fase 2
28 okt.

Fase 3
29 okt.

Fase 4
29 okt.

 →

Horizontale analyse

(1) Situatie

Angst
Wil naar bed
Gaat toch in bed Verdriet: voor 6 uur al hevig huilen Blijft in bed

Angst, verdriet
Vlucht in bed
HEVIG GEVOEL

(2) Doel

Afleiden? Uit bed  Uit bed Uit bed

Uit bed 

(3) Werkwijze

Doe iets!

(a)

Bevel

(b)

Beroep op rede?
(c)
Voorwaar-
delijke zorg 
(b)

a. Afleiden
b. Gebruik van macht & overwicht
c. Beroep op rede

REDE + MACHT

(4) Afloop

Nee  Uit bed
Gezapig
Contactloos
Niet voor rede vatbaar Blijft in bed
Geen eten
Geen contact
Koppig

a. Nee
b. Uit bed, maar gezapig & contactloos of 
blijft in bed, eet niet, koppig, contactloos
c. Niet voor rede vatbaar

(5) Bevinding achteraf

Zwaar!   Gevoel van onmacht.

 →

Zwaar!
Onmacht

(6) Inzicht

       

 

(7) Zoekweg

       

 

 

 ↓

 ↓

 

Verticale analyse

 Afleiden werkt niet Ze accepteert het bevel, niet het contactaanbod Beroep op de rede werkt niet Voorwaarde-
lijke zorg werkt niet

Bij sterk GEVOEL werkt beroep op REDE en gebruik van MACHT niet goed.

De verticale analyse is te zien op de onderste rij, [groen], dus de rij onder element (7). De verticale analyse houdt in: het formuleren van methodische ideeŽn die vanuit elke fase kunnen opkomen. De termen zijn dus iets abstracter dan die in de vakken erboven.

[Blz. 77]

De horizontale analyse is te zien in de rechter kolom, [groen],dus de kolom naast fase 4. De horizontale analyse houdt in: het formuleren van elk element van de gevolgde handelwijze in samenvattende en enigszins abstracte termen. In zijn geheel geeft de kolom van de horizontale analyse dus de in het verhaal beschreven handelwijze weer op iets abstracter niveau.

Het vakje rechts onderaan [donkerder groen]  ten slotte combineert de verticale en de horizontale analyse in een methodische gedachte die door dit verhaal is opgeroepen en die de moeite waard is om voor te leggen aan het kringgesprek waarin het verhaal besproken zal worden.

Die gedachte rechts onderdaan is dus weer op iets abstracter niveau geformuleerd. 

[Terug naar de tekst]