[Terug naar de tekst] 

Zij en ik: Contactopbouw - Analyse

 

Verhaal a

Verhaal b & c

Verhaal d & f

Verhaal e

 →

 Horizontale analyse

(1)

Algemeen: Lia is passief en zegt vrijwel niets

Meisje is passief en contactloos.
Wat ze KAN, WIL en BEHOEFT is te zien als een ingang voor contactopbouw. 
Lia blijkt leuk te kunnen knippen   Kleren nodig
(ZORG nodig)
De groep ziet een griezelfilm op de video. 
Lia is bang.

(2)

Activeren (en contact leggen? Activeren Zorg benutten voor contactopbouw Zorg benutten voor contactopbouw

a. Activeren
b. Contactopbouw via zorg

(3)

Samen bezig met wat ze kan en wil: knippen - zonder gepraat Verhaal b: stimuleren tot tekenen

Verhaal c: oogcontact

Samen kleren kopen.
Veel geduld.
Niets hoeft als ze zelf niet wil
Lijfelijk contact

Samen bezig
Niet-verbaal contact 
Aansluiten bij wat ze KAN, WIL en BEHOEFT
Stimuleren

(4)

Leuk b: lukt niet; ze zoekt MIJ steeds op.

C: oogcontact, zegt dan iets uit zichzelf

Kiest leuke kleren uit.

Bewondering in de groep.

Ik leer haar kennen

Contact.

Ze voelt mij en ze gaat zich uiten.

Is bezig
zoekt contact
er komt contact 

(5)

Leuk   Heel fijn  

 Leuk, fijn

(6)

       

 

(7)

       

 

 

 ↓

 ↓

 

Vert.
anal.

Samen bezig gaan met wat ze KAN en WIL leidt tot fijn contact zonder woorden Stimuleren tot zelf (alleen) bezig gaan lukt niet. Eerst zoekt ze contact met mij.
Non-verbaal contact lukt wel, daarna gaat ze praten
Wat ze BEHOEFT en WIL is ingang tot samen bezig zijn. 
Dit leidt tot contact.
Wat ze BEHOEFT is ingang tot niet-verbaal contact.

Wat ze KAN, WIL en BEHOEFT is een goede ingang voor non-verbaal contact. Het verbale komt later, dan gaat ze ook bezig zijn.
CONTACT is een basis-behoefte; eerst non-verbaal, dan verbaal. 

[Terug naar de tekst]