Start Omhoog

Palmzondag en Pasen

Frans Gieles, Parochie-blog 2015

Palmzondag

Jezus komt op een geleende ezel de stad in. Naar verluidt, kwam De Landvoogd, De Heerser, door een andere poort ook de stad in: te paard en met een gewapend escorte. 
 

"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld", zegt hij later tegen dezelfde landvoogd. In onze tijd zou hij op een geleende fiets komen.

Er zit meer in dit verhaal: Vanwaar die ezel? Een dier?

Ja, het dierlijke, het aardse van de mens is nodig om het goddelijke te dragen. Onderdruk dit dierlijke, instinctieve in de mens dus niet; maak het vrij, zoals Jezus de leerlingen opdraagt.

De ezel staat op een wegsplitsing: het dierlijke in de mens kan twee kanten op, de puur aardse kant en de spirituele, goddelijke kant.

Het veulen van de ezelin gaat ook mee: ja, ook het voorplantingsvermogen van de mens telt mee. Onderdruk dit niet, transformeer het. Het goddelijke heeft een mens nodig om aan de mens te verschijnen: Jezus, maar ook ons.

Waar liefde en vriendschap is, daar is God: wij zijn 'Gods handen en voeten' hier op aarde. De Heilige Geest, de Trooster, kan moeilijk op ziekenbezoek, Hij is immers een geest. Wij kunnen dit wel.

Anne-Marie Wegh; Gevangen in de buik van de wolf; Bres # 290, maart 2015, blz 87 ev.
"... sprookjes, mythen, legenden, ... op een dieper niveau gaat het hier om ... het spanningsveld tussen onze hogere, goddelijke natuur en onze lagere, dierlijke natuur."

Pasen

Is het paasverhaal letterlijk geloofwaardig?

Er zijn betrouwbare getuigen van, nog tot ons sprekend in oude geschreven bronnen. In elk geval geloofden de apostelen er 'heilig' in. Zo vast zelfs, dat zij die eerst hun visnetten en huis direct hebben verlaten om Jezus te volgen, nu op pad gaan om zijn leer te verkondigen.

Niet zo even en passant aan de buren, nee: Jacobus tot in Spanje, Thomas tot in India, Petrus tot in Rome, Paulus vooral in Griekenland. Al deze mensen zijn een akelige dood gestorven, gemarteld en vermoord omdat ze tegen de heersers van die tijd in gingen - per geleende ezel, niet te paard met escorte. Hun geloof is dus geloofwaardig.

De moderne mens neemt het verhaal minder letterlijk. De huidige interpretatie is dat de mens, elke mens, naast een lijfelijk aards lichaam, ook een etherisch ofwel licht-lichaam heeft. Het aardse lichaam vergaat, kan niet meer heel en levend worden, maar het lichtlichaam, de ziel desgewenst, leeft voort.

Er zijn helderzienden die dit kunnen zien, rechtstreeks of in een visioen. Heilige mensen zien zoiets en kunnen zich laten zien. Gewone mensen ook. Heel veel mensen hebben hun dierbaren na de dood zien verschijnen, zoals ik mijn vader en mijn moeder na hun dood zag verschijnen om te vertellen dat het hen goed ging.

Witte Donderdag

Zoiets geldt ook voor Witte Donderdag: voor de eucharistie. Is Jezus letterlijk, lichamelijk aanwezig? Voor de moderne mens is dit niet meer geloofwaardig. Wel dat hij er als geest aanwezig kan zijn, zijn ziel, als een voor ons onzichtbaar lichtwezen. Onzichtbaar voor het oog, wel voelbaar in het hart. Niet alleen en niet zozeer 'in de hostie', wel degelijk in de gemeenschap die het brood deelt na elkaar vergeven te hebben.

Uitvaarten

Mijn leeftijd getrouw, maak ik nogal wat uitvaarten mee: als zanger in de Broederenkerk, maar ook als nabestaande in crematoria. Mij frappeert altijd het verschil tussen een kerkelijke en een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid. In de kerk is er geloof, hoop en voortgaande liefde: zin, betekenis, inhoud. Mij treft dan de inhoudelijke leegte en geestelijke armoede in de niet-kerkelijke uitvaarten. We horen nog één liedje dat opa altijd zo mooi vond - en kort daarna rookt de schoorsteen van het crematorium alweer. 'Weg is weg''en ieder gaat zijns weegs.

Op weg

Mijn weg is dan toch, naar streven en vermogen althans, die in de voetsporen van Jezus Christus.
Frans

Start Omhoog