Start Omhoog

Bijlage

bij "Over recidive gesproken ...."

Antwoorden van de minister van Justitie op de vragen van het lid Arib (PvdA) over maatregelen tegen seksueel misbruik van kinderen (Ingezonden 16 maart 2004; nr. 2030410700).

Vraag 4

Is het waar dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is vergeleken met andere delinquenten? Zo ja, hoe hoog is dit percentage?

Antwoord 4

Nee, het is onjuist dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is in vergelijking met andere delinquenten. Uit onderzoek in het kader van de WODC-Recidivemonitor blijkt dat zowel de algemene als de speciale recidive onder zedendelinquenten lager is dan onder plegers van verkeersmisdrijven, agressiedelicten en overtredingen van de Opiumwet (zie figuur 1). Onder algemene recidive verstaat het WODC een nieuw justitiecontact van een persoon, ongeacht de aard en ernst van het gepleegde delict (onder een justitiecontact wordt een geldige afdoening van een strafzaak verstaan, te weten: een veroordeling, transactie of beleidssepot). Speciale recidive is een nieuw justitiecontact naar aanleiding van hetzelfde type delict.

Figuur 1: Algemene en speciale recidive volgend op verschillende typen delict

De cijfers in de grafiek hebben betrekking op alle daders die in 1997 voor een bepaald type delict werden vervolgd. In de tabel staan de precieze percentages weergegeven. Te zien is dat na 5 jaar 41% van alle zedendelinquenten een nieuw justitiecontact hebben opgebouwd. Bij de andere dadergroepen is de algemene recidive (iets) hoger. De speciale recidive is bij de zedendelinquenten veel lager dan bij de andere daders. Na 5 jaar is bijna 9% van alle zedendelinquenten opnieuw voor een zedendelict vervolgd. In de overige groepen ligt dit percentage hoger.

Tabel 1: Recidivepercentages na verschillende typen uitgangszaken uit 1997  

 

Delictcategorie

Recidivecriterium*

Aantal

Recidivepercentage na x jaar

 

 

 

1 jaar

 

2 jaar

 

3 jaar

 

4 jaar

 

5 jaar

 

Verkeer

AR

145.969

20,0

28,2

33,7

37,9

41,9

 

SR

145.969

15,4

22,8

27,9

32,0

36,0

Geweld

AR

2.404

28,6

38,6

45,1

50,1

53,5

 

SR

2.404

4,7

6,2

7,2

8,1

9,2

Zeden

AR

1.337

18,7

28,0

34,5

37,9

40,5

 

SR

1.337

4,2

6,4

7,4

8,2

8,7

Drugs

AR

8.708

25,5

34,4

39,9

43,4

44,5

 

SR

8.708

9,8

14,7

17,7

19,9

20,8

 


 

 

 

WODC-Recidivemonitor. *AR=algemene recidive, SR=speciale recidive.

Start Omhoog