Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug

Citaten uit

Allah waakt zelf wel over islam

Moslims moeten juist werken aan een westerse manier van geloven

Moslims verspillen hun energie, vindt Said Bouddouft. Ze hoeven de islam niet te beschermen tegen individuen, maar ze moeten een westerse uitingsvorm ontwikkelen.

Een zucht van verlichting is door het land gegaan. De reacties op de film Fitna van de heer Wilders zijn eigenlijk wel meegevallen. De reacties vanuit de Marokkaanse gemeenschap lokten bij Wilders zelfs een compliment uit.

[...]

Nu de rook wat is opgetrokken rijst de vraag hoe wij in het vervolg met dit soort aanvallen op de islam moeten omgaan.

Als moslims hun geloof serieus nemen, is er maar één antwoord mogelijk: ze moeten niets doen.

De aanval van Wilders was kinderspel vergeleken met de beproevingen die de islam in zijn lange geschiedenis heeft ondergaan.

[...]

Een amateuristische regisseur annex producent vormt geen gevaar voor de islam. De moslims hoeven dan ook geen energie te steken in de bescherming van het geloof, de koran, de profeet Mohammed of andere profeten. Dat doet de Almachtige zelf wel.

Moslims ... moeten zich bezighouden met drie andere punten die om inspanning en energie vragen.

Niet varen op islamitische landen
Het eerste punt en tevens het taaiste is hoe de islam vorm krijgt in de Nederlandse context. Er wordt nu nog steeds te veel gekopieerd uit islamitische landen. De uitkomst hiervan is dat landen en bewegingen die zendingsdrang hebben en ook in staat zijn om die drang te financieren, de meeste invloed hebben op de moslims in Nederland.
[...]
Het probleem hierbij is dat niet alleen religieuze gebruiken en gewoonten uit het buitenland worden gekopieerd, wat tot zekere hoogte legitiem is. Zendingslanden verspreiden echter ook onder religieuze vlag hun eigen politieke ideologie. De uitdaging voor moslims is dan ook om te werken aan een islamitische theologie in een westerse context.

Nederlandse grondrechten behouden
Het tweede element is de strijd voor het behoud van bestaande grondrechten en van de plichten die daaraan zijn verbonden. Het feit dat moslims het recht hebben en gebruiken om moskeeën te bouwen, scholen met islamitische grondslag op te richten en alle overige voorzieningen te gebruiken die andere religies ook hebben, is verankerd in de Nederlandse grondwet en in andere wetgeving. Hierin is ook de vrijheid verankerd van het Tweede Kamerlid Wilders om de islam te bekritiseren. Deze grondrechten kunnen niet selectief worden toegepast en het is ook niet wenselijk dat dat gebeurt.
[...]

Ook kijken naar joden en christenen
Het derde punt is de omgang met andere bevolkingsgroepen.
In de aanloop naar de Fitna-film hebben veel mensen zich solidair verklaard met de moslims. Verklaringen in deze geest zijn gekomen van de Raad van Kerken, de Liberale Joodse Gemeente en Een Ander Joods Geluid.
Een illustratie van deze solidariteit is de oproep van Harry de Winter aan de joodse gemeenschap om zich uit te spreken tegen de manier waarop Wilders de moslims systematisch beledigt en provoceert. Moslims dienen deze oproep in spiegelbeeld op zichzelf te betrekken.
[...]
Deze gemeenschap heeft zelf veel last van vooroordelen en discriminatie, men weet dus heel goed hoe het voelt om vijandig bejegend te worden. Toch reageert men in de meeste gevallen passief op anti-joodse geluiden uit eigen kring. De Marokkaanse gemeenschap moet deze geluiden consequent tegenspreken en afkeuren.

Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug