[Terug naar de tekst] 

Vorige Volgende

Schema IX 7
Aangetroffen handelwijze II:

PERSOON ONTMOETEN,
daartoe zo nodig conflicten oplossen met behoud van contact

[Blz. 200]

Omschrijving per element

Kernbegrippen

(1)

Interpretatie: als handelen van een persoon
De groepsleider ziet het doen en laten als zinvol handelen van bewoners, die niet wezenlijk anders zijn dan hij. Hij zoekt naar de betekenis, de motieven en naar de kennelijk belangrijke boodschap die daarin wordt uitgedrukt.
Hij neemt waar vanuit persoonlijke betrokkenheid en als deelnemer in een leefsituatie. Hij ziet de bewoners als personen.

Handelen van iemand als ik, een persoon. De schaduwkant bevat belangrijke boodschappen.

(2)

Doel: persoon ontmoeten, conflict oplossen, contact behouden
Contact aangaan inclusief de schaduwkant, dit contact zo nodig herstellen en onderhouden. Zodoende nabijheid mogelijk maken en houden.
Hulp- en ontwikkelingsvragen opsporen en beantwoorden.
De eigen grenzen en die van de situatie helder maken en houden, deze zo nodig verdedigen. Conflicten oplossen met behoud van contact.

De persoon ontmoeten, daartoe zo nodig conflicten oplossen met behoud van contact.

(3)

Werkwijze: communicatie en contact bevorderen
Een positiekeuze als persoon die de leefsituatie deelt. De zorgfunctie onvoorwaardelijk garanderen.
Ruimte bieden voor de kennelijk belangrijke gevoelens, behoeften, wensen, belangen en rechten; de kennelijk belangrijke grenzen respecteren. Hulpvragen herkennen.
Communicatie bevorderen, verbaal en niet-verbaal: open staan voor wat bewoners te 'zeggen' hebben, de eigen boodschappen zorgvuldig uitzenden, met name grens-aangevende ik-boodschappen.
Lichaamstaal verstaan en gebruiken, samen dingen doen.
Echte gevoelens tijdig en zorgvuldig uiten, ook kwaadheid.
Contact aangaan, d.w.z. de boodschap in het doen en laten trachten te ontvangen, te erkennen en te herkennen en dit terug te melden.
Eérst contact aangaan, dan pas eisen stellen; niet over-eisen. Eisen serieus nemen én helpen ze waar te maken.
Zo nodig de confrontatie aangaan dwz de grenzen zichtbaar en
Zo veel als mogelijk is afzien van het gebruiken van macht en overwicht:
slechts als noodmaatregel die gelegitimeerd moet worden; dan gelijktijdig het contact aangaan. Niet straffen.

Communicatie en contact bevorderen als persoon die de leefsituatie deelt. Ruimte bieden voor personaliteit, voor hulpvragen en kennelijk belangrijke boodschappen, ook uit de schaduwkant. Onvoorwaardelijke zorg.
Zonodig conflict en confrontatie aangaan met behoud van contact.
Macht & overwicht slechts met mate gebruiken.

 

(4)

Afloop: contact beter, conflict oplosbaar, hulp is mogelijk
Contact met de schaduwkant kan over en weer verrassend snel tot stand komen; dieper contact kan meer tijd en moeite vergen.
Zodra er contact is, treedt er meestal een relatieve, maar wel echte rust in. De groep is levendig, maar er komt geen chaos. Onderlinge overheersing neemt af. Hulp- en ontwikkelingsvragen worden zichtbaar.
Er komen gaandeweg minder conflicten; die er nog wel zijn, zijn oplosbaar en, indien doorlopen, contactverbeterend.

Contact beter, conflicten oplosbaar. Echte rust. Hulpvragen zichtbaar.
Groep levendig maar geen chaos. Onderlinge overheersing neemt af.

(5)

Bevinding achteraf: moeilijk, moe, tevreden
De groepsleider voelt zich écht geraakt, voelt zijn grenzen, maar kan zichzelf blijven, zich verruimen.
Meestal tevreden, soms teleurgesteld in het contact.

Moeilijk, moe, maar meestal tevreden.

(6)

Inzichten: conflict kan contact verbeteren
Zó conflicten hanteren leidt tot beter contact en die basis heb je nodig. De 'theorie uit het hoofdgebouw' wordt betwijfeld. Je leert jezelf en je groep kennen. De vraag naar een hulpverleningsmethodiek komt op.

Contact is zinvol doel. Conflict kan contact bewerkstelligen. Je leert jezelf en je groep kennen. Vraag naar hulpverlenings- methodiek.

(7)

Zoekweg: ervaringsleren
Zélf methodiek ontwikkelen door ervaringen uit te wisselen, daarvoor ook te rade gaan bij de bewoners.

Zélf ontwikkelen.
Naar bewoners luisteren.

 

[Terug naar de tekst]

Vorige Volgende