[Terug naar de tekst] 

Vorige Volgende

Schema IX 8
Aangetroffen handelwijze III:

CONFLICT ONTWIJKEN,
daartoe afstand verwerven

[Blz. 201]

Omschrijving per element

Kernbegrippen

(1)

Interpretatie: vanuit angst
De groepsleider neemt vooral waar door de bril van zijn eigen angst voor conflict, confrontatie en sterke gevoelens, dus voor zijn eigen schaduwkant. Hij kijkt vanaf een afstand, hij tracht nuchter te blijven doch is dan vaak ook onnauwkeurig. Hij neemt primair zichzelf waar als 'ik kan dit (nu) niet'. De schaduwkant wordt wel gezien, maar gerelativeerd. De groepsleider ziet liever de zonkant.

Interpretatie vanuit angst en onmacht

(2)

Doel: schaduwkant en conflict ontwijken
Het conflict en de confrontatie (nu) vermijden, ontregeling en sterke gevoelens vermijden. De sfeer aangenaam houden. Het contact fijn willen houden, aan de zonkant willen blijven. Om het conflict heen gaan.

Conflict ontwijken, daartoe afstand bewerkstelligen

(3)

Werkwijze: zich inhouden, verhullen, uitstellen
Een positiekeuze op enige afstand. Laat de bewoners het zelf uitzoeken. Vriendelijk blijven, sterkere gevoelens inhouden.
Niets doen, even aanzien, laten gebeuren, afhoudend reageren.
Grenzen niet stellen maar verhullen of rekken. De confrontatie niet aangaan. Uitzonderingen op de regels maken.
Pauze in de omgang nemen, het conflict neutraliseren.
De kwestie uitstellen (tot teambespreking, collega, morgen).

Zich inhouden, verhullen, uitstellen, afhouden

(4)

Afloop: tijdelijke rust, maar conflicten komen toch
Het conflict is even geneutraliseerd, maar niet opgelost, het kan (ondergronds) doorsudderen en komt toch. Het niet uiten van sterke gevoelens kan de communicatie blokkeren... tot de bom toch barst. Maar intussen kan het gewone leven wel even doorgaan.

Tijdelijke rust.
Communicatie moeilijk.
Conflict komt toch.

(5)

Bevinding achteraf: spanning, angst
De angst is gebleven; spanning, onmacht, twijfel.
Ook: 'even op adem kunnen komen'.

Spanning, angst.
Adempauze

(6)

Inzichten: conflict ontwijken is contact ontwijken
Dit werkt wel op korte termijn, maar niet op lange termijn.
Er zal toch 'iets' moeten gebeuren ...
Als ik conflicten ontwijk, ontwijk ik het contact.

Conflict ontwijken is contact ontwijken.
Dit werkt alleen op korte termijn.

(7)

Zoekweg: steun bij anderen
Steun zoeken bij anderen die de confrontatie wel aandurven gaan.
Of steun zoeken in het team als geheel of bij begeleiders, soms bij informele leiders

Steun zoeken bij anderen.

[Terug naar de tekst]

Vorige Volgende