[Terug naar de tekst] 

Vorige Volgende

Schema IX 12
Vergelijking van kernbegrippen uit literatuur en praktijk 1

[Blz. 206]

Ele-
ment

Methodische ideeŽn uit de literatuur groep 1: GEDRAG REGULEREN ten dienste van de dialoog en de ontwikkeling.

Aangetroffen handelwijze I:
GEDRAG BEHEERSEN, daartoe zo nodig conflicten winnen.

(1)

Ongewenst gedrag van het kind. Gezag van de volwassene.

Ongewenst gedrag, gezien vanuit regels en vanaf een afstand.

(2)

GEDRAG REGULEREN (corrigeren, aan- en afleren van gedrag) ten dienste van de dialoog en de ontwikkeling.

GEDRAG BEHEERSEN,
daartoe zo nodig conflicten winnen.

(3)

Relatie aangaan: persoonlijk, doch bij conflicten ook functioneel.
Gebruik van gezag.
Gedrag aan-/afleren.
Gedrag reguleren.
Zorgvuldig & systematisch belonen & straffen.

Als functionaris macht en overwicht gebruiken en regels hanteren.

Gedrag in banen leiden.

(4)

Conflict-arme sfeer.
Leerproces: ander gedrag, zelfcontrole en geweten.
Dit is effect van interventie.

Tijdelijke rust.
Aanpassing.
Schijnaanpassing.
Escalatie.
Omgangsbreuken.
Vicieuze cirkel.
Strijdrelaties.

(5)

?

Tevredenheid.
Spanning, twijfel, onmacht.

(6)

Psychodynamische, leer- en pedagogische theorie.
Geen behandeling in de leefgroep

Gedragsinterpretatie bevestigd.

(7)

Gedragsonderzoek

Betere beheerstechnieken zoeken

[Terug naar de tekst]

Vorige Volgende