[Terug naar de tekst] 

Vorige Volgende

Schema IX 13. 
Methodische ideeŰn uit de literatuur groep 2: 
RELATIE BEHOUDEN, 
herstellen, verbeteren; 'vraag' beantwoorden; conflicten oplossen 

[Blz. 210]

Psychodynamisch ge´nspireerde ruimtebiedende methode; Redl c.s., Brown c.s., Schouten c.s., Bierenbroodspot c.s.; [p 11].

Interactie-methode; Hommes, Helmer, Gordon; [p 19].

Pedagogisch ge´nspireerde methode 'vraag'; Imelman, Huilinga, Kok; [p 23]. 

 

Ele-
ment

Omschrijving

Kernbegrippen

(1)

Conflicten zijn normale, oplosbare en mogelijk vruchtbare problemen in de (pedagogische) interactie. Zowel kind als volwassene, alsook de interactie kan de bron van het conflict vormen. 
Conflictoproepend gedrag van kinderen is te zien als signaal dat inadequaat kan zijn (bv bedekt) door egozwakte, angst of boosheid, maar dat een zinvolle boodschap kan bevatten .veelal een 'vraag', wens, wil of behoefte, vaak een vraag om contact. 
De volwassene let op de 'vraag' van het kind, om deze te kunnen beantwoorden vanuit een gelijkwaardige opstelling; kind en volwassene verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Gedrag is signaal dat een boodschap bevat, vaak een 'vraag' of behoefte.

Gelijkwaardigheid. 

(2)

1 De communicatie, het contact of de relatie behouden, herstellen en intensiveren. 
2 Aan de wezenlijke 'vraag' of behoefte voldoen. 
3 Kind bevestigen / ego versterken. 
4 Conflict zo oplossen dat ieders behoeften en waarden gerespecteerd worden en het contact blijft. 

RELATIE BEHOUDEN, herstellen, verbeteren. 'Vraag' beantwoorden. Conflicten oplossen en benutten.

(3)

  1 Ga een relatie aan waarin je als persoon naast en niet boven het kind staat. 
2 Kijk achter het gedrag, decodeer uit het signaal de boodschap: de 'vraag', de behoefte 'of het gevoel. 
3 Beantwoord diÚ 'vraag' m bv opvoedingsmiddelen, desgevraagd met specifieke over-/onderaccentuering. 
4 Gebruik geen straf, vermijd dwang; ga uit van de wil van het kind en sluit daar bij aan. 
5 Uit je gevoelens, ook die van onmacht. Sommigen zeggen: niÚt je kwaadheid; anderen: ˇˇk je kwaadheid, mits constructlef. Laat ook het kind zijn gevoelens veilig uiten, ook die van kwaadheid. 
6 Reguleer zo nodig en wel zodanig dat het contact blijft en aan de behoeften wordt voldaan. 
7 Help de kinderen hun problemen zelf op te lossen. 

Relatie aangaan als persoon, naast het kind.

De 'vraag' verstaan en beantwoorden.

Gevoelens uiten en helpen uiten.

Reguleren met behoud van contact.

Vermijd dwang & straf.

(4)

Dit lukt en resulteert in een klimaat waarin te leven valt met 'kinderen die haten' en waarin conflicten vruchtbaar kunnen zijn. Kinderen ontwikkelen zich en lossen zelf hun problemen op. 
Dit is het resultaat van de geslaagde interactie. 

Leefbaar klimaat. 
Conflicten worden vruchtbaar . Ontwikkeling. 
Dit is resultaat van interactie. 

(5)

Tevreden, doch ook: verward, onmachtig, kwetsbaar. 

Tevreden, kwetsbaar. 

(6)

Psychodynamische en orthopedagogische theorie,  psychotherapeutische principes, communicatietheorie.

 Behandeling kan ook in het dagelijks leven plaatsvinden. 

Orthopedagogisch relevante theorieŰn, met name interactietheorie. 
Behandeling in de leefgroep. 

(7)

Klinisch onderzoek van kinderen en onderzoek waarin deze ideeŰn in de praktijk worden uitgeprobeerd: orthopedagogisch onderzoek, praktijkonderzoek. 

Orthopedagogisch relevant praktijkonderzoek 

Vra-
gen

1) Ontwikkel een bruikbaar en breed interpretatiekader, met behulp waarvan signalen (kritiseerbaar) ge´nterpreteerd kunnen worden. 
2) Ontwikkel concreter handelingsrepertoire voor de dagelijkse leefsituatie. 
3) Hoe om te gaan met hevige conflicten tussen diep wantrouwende kinderen en hevig kwade en ge´rriteerde groepsleiders?

[Terug naar de tekst]

Vorige Volgende