Start Omhoog Volgende

Tekst buitenkaft:

CONFLICT EN CONTACT

is een praktijkgericht boek. Het gaat over het omgaan met botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie in tehuizen voor jeugdigen door groepsleiders. Het is bestemd voor groepsleiders, onderwijzers, ouders, pleegouders en hun begeleiders, voor studenten en hun opleiders in dit vak van MBO t/m universiteit, maar ook voor de onderzoekskunde.

Het is een proefschrift, maar een leesbaar .Het is een onderzoeksverslag, dus worden er passages gewijd aan de vraagstelling en de wijze van onderzoeken. Deze is origineel en wijkt af van de traditie. Daarom is de methode van onderzoeken, het handelingsonderzoek, ook verantwoord en is het boek interessant voor eigenwijze onderzoekers en hun studenten.

Dan passeren elf teams van groepsleiders de revue. Er wordt verteld hoe deze, ieder weer anders, met conflicten omgingen en hoe de meesten van hen, ieder weer anders, hierin veranderden.

Al werkend is zodoende een methodiek ontwikkeld en beproefd die handzaam is gebleken, die met twee benen, hoofd Ún hart in de praktijk staat. Ook de methodiek wijkt af van de traditie in dit vak.

Een eigenwijs boek: in de wijze van onderzoeken staat centraal wat de groepsleider te zeggen heeft, in de methodiek staat centraal wat het kind -- ook in botsingen en conflicten -- te zeggen heeft.

Dit maakt 'Conflict en contact' tot een boeiend, bruikbaar en vooral inspirerend, moed-gevend boek. "Ik krijg weer zo'n zin in het eigenlijke werk", zo zei menig lezer van het manuscript. Het boek beschrijft de basis van het werk. Niet meer, niet minder. De prijs is nauwelijks kosten-dekkend. Het is geschreven om gelezen te worden.

Start Omhoog Volgende