Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug

Citaten uit

Moslim, christen en atheïst hechten aan dezelfde deugden

Trouw 29 mei 2008

Deugden zijn niet aan een religie gekoppeld, blijkt uit onderzoek van de Groningse universiteit. Welk geloof ze ook aanhangen, Nederlanders hechten aan

respect,

betrouwbaarheid,

openheid.

Zo verschillend zijn Nederlanders niet: moslim, katholiek, gereformeerd, atheïst – allemaal vinden ze respect belangrijk, en betrouwbaarheid, openheid en zorgzaamheid.

[...]

Uit hun onderzoeksrapport, ’Nederland Deugt’, blijkt dat deugden niet aan een religie gekoppeld zijn.

[...]

Bij het onderzoek – dat onder leiding stond van twee hoogleraren, sociaal psycholoog Jan Pieter van Oudenhoven en arabist-islamkenner Fred Leemhuis – is aan leerkrachten, tieners, ouders, gemeenteraadsleden en popartiesten van verschillende religies gevraagd wat zij belangrijke deugden vinden.

„Het leek alsof ze bij elkaar gespiekt hadden”, zei Van Oudenhoven over de resultaten.

[...]

Volgens de filosoof Paul van Tongeren [... zij ] deugden [...] geen beperkende normen of vage waarden, maar kwaliteiten waarin je excelleert.

„Zo spreken over morele vorming lijkt mij zinniger dan het normen- en waarden-debat.”

De deugdethiek is ontstaan in de Griekse Oudheid.

[...]

In het vervolg van de geschiedenis zijn de deugden telkens opnieuw aangepast en vertaald naar de omstandigheden van het moment.

[...]

Door ontwikkelingen als het opkomende calvinisme, burgerdom en kapitalisme ontstonden eind achttiende eeuw burgerlijke deugden als

vlijt,

zuinigheid,

orde en

netheid.

Zo was de deugdethiek verworden tot een symbool van braafheid en tamheid, tot het tegendeel van wat ze ooit was: de ethiek van virtuoze levenskunstenaars.

Uit het onderzoek van Van Oudenhoven en Leemhuis blijkt dat de deugdethiek nu opnieuw een gedaanteverandering heeft ondergaan.

De belangrijkste hedendaagse deugden –

respect,

betrouwbaarheid,

zorgzaamheid en

openheid

– hebben niet zozeer betrekking op het individu, ook niet op het geloof maar op de manier waarop we met elkaar omgaan.

[...]

Start Omhoog