Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug

Citaten uit

De meeste moslims willen stemrecht en werk voor vrouwen

Trouw 20 mei 2008

Wat gaat er om in de hoofden van de 1,3 miljard moslims? Sinds de aanslagen op het WTC worden moslims van van alles beticht. In werkelijkheid blijken ze veel liberaler dan gedacht, aldus nieuw onderzoek.

Moslims zouden tegen gelijke rechten tussen mannen en vrouwen zijn, tegen het Westen en tegen democratie ageren. Ook zouden ze de aanslagen op de WTC-torens op 11 september 2001 hebben toegejuicht. Niets is minder waar, zo blijkt uit nieuw jarenlang onderzoek van The Gallup Poll of the Muslim World.

Voor dit onderzoek zijn zes jaar lang moslims in bijna veertig landen in diepte-interviews van een uur lang, aan de tand gevoeld over hun denkbeelden, meldt The Christian Science Monitor

[...] 

Door de wereldwijde opzet noemen de onderzoekers het onderzoek representatief voor negentig procent van de 1,3 miljard moslims ter wereld.

Moslims uit bijna alle landen blijken veel liberaler te zijn dan vaak wordt aangenomen. Zo komen ze in het Gallup-rapport naar voren als voorstanders van het opnemen van vrijheid van meningsuiting als recht in de grondwet.

Politieke vrijheid is volgens hen een van de bewonderenswaardige verworvenheden van het Westen. Democratie en religieuze principes kunnen volgens de respondenten prima samengaan. De meeste willen geen theocratie of seculiere democratie, maar stellen een democratisch model voor waarin de islamitische weg als bron wordt gebruikt.

[...]

Over vrouwen spreken moslims zich wereldwijd opmerkelijk modern uit. Meerderheden in de meeste landen gunnen vrouwen stemrecht en een baan buitenshuis. Ook mogen zij leidende functies bekleden in de regering en op nationaal niveau.
[...]
Het recht voor vrouwen om buitenshuis te werken wordt ook onderschreven door een meerderheid van mannen in landen met zeer veel moslims zoals Saoedi-ArabiŽ, Iran en IndonesiŽ.

[...]

De Amerikaanse onderzoekers weerleggen naar eigen zeggen eerdere onderzoeken die aantoonden dat extremisten laagopgeleid zouden zijn.

In The Gallup Poll heeft íslechtsí zeven procent van de moslims de aanslagen op 11 september ondersteund.

Deze zogeheten politieke radicalen zijn hoger opgeleid dan gemiddeld. Tweederde van hen heeft een (boven)modaal inkomen. Bijna de helft bekleedt een leidinggevende functie.

[...]

Als uitleg voor hun steun aan de aanslagen gaven zij geen religieuze maar politieke redenen. Ze voelden zich politiek gefrustreerd, vernederd en bedreigd door het Westen.

Het Westen wordt door veruit de meeste moslims veel positiever bekeken dan vaak is aangenomen. Zo bewonderen moslims

de technologie van het Westen,

het harde werken,

de eigen verantwoordelijkheid en

de wetgeving.

Ook de eerlijke politieke systemen,

het respect voor mensenrechten,

de democratie en

gelijkheid tussen de seksen waarderen zij.

Als nadelen van het Westen noemen zij hoe de islam en moslims daar worden zwartgemaakt, promiscuÔteit en de teloorgang van ethische en morele waarden.

Van hun eigen gemeenschap hekelen moslims

extremisme,

het gebrek aan eenheid en

economische en politieke corruptie.

De onderzoeksresultaten zijn opgetekend in het boek íWho speaks for islamí van John Esposito, hoogleraar islam van Georgetown University, en Dalia Mogahed, directeur van het Gallup Center for Muslims Studies in Washington.

Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug