Vorige Start Omhoog Volgende

Uit Hoofdstuk 6 (Fase 6), Spoor B: Het docentenwerk

§ 2. Het inhoudelijke resultaat

Hieruit uit 1. In de regio Amsterdam:

b. Studenten ontwikkelen zelf hun eigen handelwijze

a. Inleiding

Op de Kohnstamm Akademie is gewerkt met kleine projectgroepjes van vier studenten die zelfstandig onderwerpen bestudeerden.

Gedurende tien weken werd twee dagen per week aan deze projecten besteed; een uur per week was er begeleiding door docenten.

Een van deze groepjes, onder andere begeleid door projectdeelneemster Dineke, koos als onderwerp conflicthantering en is daarbij op precies dezelfde wijze te werk gegaan als in dit project Fondsvorming gedaan is. Hierdoor kon in de praktijk blijken of de hier gebruikte methode ook in de opleiding bruikbaar is.

b. De werkwiize

De studenten schreven twaalf verhalen op uit hun stagepraktijk en hebben deze, geheel zelfstandig geanalyseerd aan de hand van de zeven elementen van het handelen. Ze deden dit in mondelinge discussie aan de hand van het ingebrachte verhaal en zetten er een bandrecorder bij aan. Met behulp daarvan konden zij daarna opschrijven wat ze hadden ontdekt en kon er een tweede, verbeterde en verdiepte versie van het verhaal worden gemaakt. De in de discussie opgekomen inzichten werden zo ook genoteerd, evenals de verbindingen die ze hadden gelegd met de gelezen literatuur. Na het verhaal, de analyse, het verbeterde verhaal en de inzichten werd nog een abstracter niveau bereikt door hen te vragen om de kernwoorden (belangrijkst,e begrippen) uit hun werkstuk nog eens op te schrijven en te omschrijven.

c. Het resultaat

Van de twaalf ingediende verhalen zijn er acht in de verbeterde en verdiepte versie, met inzichten en begrippen erbij, ingeleverd als eindwerkstuk van hun project. Alle twaalf was niet haalbaar; elk verhaal is in feite meerdere malen herschreven.

De docente vond de werkstukken van redelijk goede kwaliteit. Ze heeft in de inhoud ervan nauwelijks inbreng gehad; er is zeer zelfstandig gewerkt.

Laten we nu de studenten aan het woord:

We vonden het moeilijk om de verhalen op te schrijven, te analyseren en te bespreken. Het heeft veel tijd gekost. Het was moeilijk om vast 

[Blz. 189] 

te houden wat we besproken hebben, om daar een lijn uit te halen. Ook was het moeilijk om te zien waar we in de praktijksituaties de mist ingingen. Het kostte ons veel tijd en energie om onze eigen ervaringen voor onszelf duidelijk te krijgen, laat staan deze toegankelijk te maken voor anderen.

Maar we zijn zeer tevreden over deze manier van werken. We hebben het project als zeer nuttig ervaren, er zijn veel nieuwe inzichten naar boven gekomen, die ons bewuster met conflictsituaties doen omgaan. We hebben ingehaald wat we de vorige jaren gemist hebben. Kortom een leerzaam project.

Als winst noemen de studenten zelf dat ze meer en beter zicht hebben gekregen op situaties en op hun eigen handelen, dat ze beter kunnen beschrijven en analyseren, dat ze zich meer bewust zijn geworden. Ze weten nu beter te handelen, hebben meer alternatieven, hebben meer zelfinzicht, kunnen beter samenwerken. Ze kunnen en durven zich ook kritischer op te stellen, zowel naar zichzelf als naar anderen toe. Ook zijn theorie en praktijk beter geļntegreerd.

d. Conclusie

Gebleken is dat studenten HBO-J met deze methode in staat zijn hun eigen handelwijze te verbeteren, aanzetten te maken tot hun eigen praktijktheorie waarmee ze zelf uit de voeten kunnen. Ze zijn er zelf enthousiast over.

Het handelingsschema blijkt ook voor studenten bruikbaar, zo bleek daarna ook in andere lesgroepen van de Kohnstamm Akademie.

Wellicht is het goed dit schema in het eerste jaar te behandelen en in te oefenen aan de hand van voorbeelden.  

Vorige Start Omhoog Volgende