Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug

Citaten uit

Tussen alle verleidingen zoeken naar vroomheid

Moslimjongeren zijn voortdurend aan het schipperen

Rob Pietersen, Trouw 17 april 2008

Als een bandje met hiphop werd verruild voor koranrecitaties, werd er ineens vroom gekeken. Veel jonge moslims hebben twee gezichten.

[...] 

Antropoloog Martijn de Koning promoveert vandaag op de Vrije Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek ’Zoeken naar een zuivere islam’, over de speurtocht van jongeren naar vroomheid in een leven vol verleidingen.

De jongeren met wie hij in moskee Nour in Gouda contact had, toonden belangstelling voor het salafisme, een orthodoxe stroming. Ze radicaliseerden, zo vond de omgeving. 

De Koning maakte het van dichtbij mee, en nuanceert. 

„Soms knalde in het buurthuis de hiphop uit de speakers. De jongens zaten te roken en te drinken, tot er een bandje met koranrecitaties werd opgezet. Binnen vijf minuten verdwenen alle asbakken en drankflessen. Zaten ze ineens ’heel vroom’ te luisteren naar het Arabisch, een taal die de meesten niet eens verstaan.”

Ondergedompeld in de orthodoxe islam

Journalist Patrick Pouw schetst een ander beeld dan De Koning. Hij ging een jaar undercover als leerling van de salafistische koranleraar Suhayb Salaam en schreef daarover een boek: ’Salaam!’

Het boek verschijnt op 21 april en is ’een onthullend, persoonlijke verslag van een onderdompeling in de orthodoxe islam’.

Pouw meldde zich als student bij koranleraar Suhayb Salaam, zoon van de Tilburgse imam die ooit weigerde voormalig minister Verdonk de hand te schudden. Pouw werd, tussen zijn medecursisten, geconfronteerd met ’een tomeloze bekeringsdrang’.

In de aankondiging van het boek staat een advies van Salaam om bijbels te verbranden, dat joden en christenen vijanden van Allah zijn en dat moslims niet naar de politie moeten stappen om moslims aan te geven: „Want dat zou betekenen dat een niet-moslim, een ongelovige, over een moslim zou oordelen.”

[... ... ...]

[...] 

"Voor deze jongeren is het voortdurend schipperen. Ze kennen de zwart-witte versie van de Koran, maar ze ervaren de kleuren en geuren van het leven. Deze voorbeelden tonen aan dat het religieuze heel diep kan zitten, maar ook dat jongeren met heel andere dingen bezig zijn dan de islam. Het tegenstrijdige is nu precies het kenmerk van deze jongeren.”

Er is een ongegronde angst voor salafisme, zegt De Koning, die naast zijn werk in Gouda ook veel andere moskeeën en lezingen bezocht. En dat radicale boodschappen op doodenge sites jongeren aanzetten tot extreme gedachten, of zelfs djihadisme, is volgens de antropoloog een fabeltje. 

[...]

„Een enkeling radicaliseert inderdaad, maar meestal is het gewoon stoer maar onschuldig gedrag. Want uiteindelijk zijn op al die jongerensites de ’onzinhoekjes’ op de fora veruit het drukst bezocht om virtueel te dollen, in rapvorm te dissen met het niveau van sinterklaasgedichtjes.”

De Koning heeft een geruststellende boodschap. 

[...]

„[... D]it is niet de zoveelste mening in het debat. Dit was een gedegen onderzoek. Ik bén geen zaakwaarnemer van de moslims, ik ben geen partij maar een neutrale wetenschapper”, zegt De Koning, die zijn onderzoek naar salafisme voortzet voor ISIM, Instituut voor Islamitische studies in de moderne wereld.

„In de praktijk prediken bijna al die zogenaamde radicale, enge imams een gewone boodschap. Ze willen dat jongeren zichzelf ontwikkelen tot voorbeeldige moslimburgers die zich keurig aan alle wetten houden. Dat is de boodschap, niet alleen tijdens openbare lezingen, maar ook tijdens lessen.”

„Soms hoor je denkbeelden over vrouwen, over homoseksuelen die onwenselijk zijn. Maar [...] ik heb jongens het ene moment onaardige dingen over homo’s horen zeggen, om daarna gewoon samen aan de slag te gaan. Zo zwart-wit is het allemaal niet”, aldus De Koning.

Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug