Vorige Start Omhoog Volgende

Bibliografische gegevens

Auteur:

Gieles, Frans E.J.

Titel:

CONFLICT EN CONTACT, een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.

Plaats uitgave:

[Oorspronkelijk:] Zutphen (Delta Grafex, Postbus 269, 7200 AG).

[Nu:] Conflict & Contact, Postbus 259, NL 7400 AG Deventer

Uitgever

in eigen beheer: F. Gieles, Postbus 259, NL 7400 AG Deventer

Jaar uitgave:

1992

ISBN Nummer:

90- 9005196- 1

Aantal pagina 's:

342

Annotatie:

met literatuurlijst, tabellen, schema's, illustraties, voorbeelden, samenvatting, epiloog en summary .

Trefwoorden:

residentiŽle orthopedagogiek, leefgroepswerk, conflicthantering, handelingsonderzoek, methodiek -ontwikkeling.

Inhoud:

Verslag van een handelingsonderzoek. Dat is een vorm van onderzoek naar de oplossing van praktische problemen, dat met en door praktijkwerkers wordt uitgevoerd. Funderend is een visie op de mens, volwassene en kind, als handelend wezen. Zowel de visie als de methodologie van handelingsonderzoek worden beschreven.

Met de teams van vier leefgroepen is een voorlopige conflicthanterings-methodiek ontwikkeld. Deze is vervolgens beproefd en verder ontwikkeld met de teams van zeven andere groepen. Na verwerking van alle gegevens, voornamelijk verhalen van groepsleiders over hun handelwijze, kon een theoretisch kader worden ontwikkeld, bestaande uit een aantal begrippen. Voorts werd een theorie en een methodiek voor het omgaan met botsingen en conflicten in het dagelijks leven geformuleerd. Kern daarvan is het centraal stellen van het leggen van contact met het kind, ook en juist op momenten van conflict.

Vorige Start Omhoog Volgende