Start Omhoog

 

LITERATUUR  

 

 A                                                                

 

A

 

ACKER, J. van 

1976 
Heropvoeding naar sociale aanpasbaarheid; actie-onderzoek in een inrichting voor zeer moeilijk opvoedbare meisjes (Proefschrift); Gent.

1980 
Meisjes zonder kansen? Opvang van meisjes in ernstige probleemsituaties; Rotterdam.

1981 
Dressuur en opvoeding, inaugurele rede K.U. Nijmegen.

1983 
Adolescent en gezin; conflicten samen oplossen; Deventer. 

ADLER, J.

1971 
Interpersonal relationships in residential treatment centers for disturbed children; in: Child Welfare 50-4.

1980 
De groepsopvoeder; begrippen, taken en relaties; Deventer (oorspr. New York 1976). 

ADORNO, Th. W .

1971 
Opvoeding tot mondigheid; Utrecht. 

B

 

BAARTMAN, H.

1983

Theorie en praxis in de orthopedagogiek; beschouwingen na een openbare les; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 22-12.

1986 
Diagnostiek, interpretatie en handelen; in: Levering & van Weelden 1986. 

BANDURA, A.

1969 Principles of behavior modification; New York. 

BARTELS, A., HEINER, H., KRUIFF, G. de & SLOT, W.

1982 
Training sociale vaardigheid voor 'probleemjongeren' ; in: SJOW 10-11. 

BECKER, H.A.

1970 
Sociale methodologie; Meppel.

BEEKMAN,AJ.

1972 
Opvoedingswetenschap als sociale planwetenschap; Groningen. 1975 Plaats en taak van de opvoedingswetenschap; in: Tak 1975.

1982 
Aan de hand van Saskia; tekst voor de eerste WISWO-studiebijeenkomst over fenomenologisch onderzoek onder kinderen (stencil).

BEERLING, R.F.

1977 
Herbert Marcuse; in: Bertels & Petersma 1977.

BEGELEIDINGSCOMMISSIE voor opleidingen voor het inrichtingswerk 

1981 
Advies; 's-Gravenhage. 

BEIER, E.G.

1966 
The silent language of psychotherapy; Chicago. 

BELD, A. van den

1982 
Filosofie van het menselijk handelen, een inleiding; Assen. 

BERGH, P.M. van den, PLOEG, J.D. van der & SMIT, M.

1984 
Grenzen van residentiële hulpverlening; Den Haag. 

BERTELS, C.P.

1977 
Michel Foucault; in: Bertels & Petersma 1977. 

BERTELS, C.P. & PETERSMA, E.

1977 
Filosofen van de twintigste eeuw; Assen (6e dr.). 

BEUGELSDIJK, F.

1982 
De pedagogische betekenis van de vroege kritische theorie, een analyse van enkele kritIsch-theoretische wortels van de kritische pedagogiek; in: Comenius, december.

BEUGELSDIJK, F. & MIEDEMA, S. 

1984 
Pedagogiek in meervoud, wegen in het denken over opvoeding en onderwijs; Deventer.

BEUGELSDUK, F. & SOUVEREIN, C.R.M.

1984 
Geesteswetenschappelijke pedagogiek; in: Beugelsdijk & Miedema1984. 

BEUSEKOM-FRETZ, G. van

1980 
Een blik op volwassenen, 85 cm boven N.A.P.; in: Welzijnsmaandblad 14-12.

 BIERENBROODSPOT, P .

1976 
De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis; Meppel.

BUL, J. & LEVERING, B.

1983 
Theodor Litt, cultuurfilosoof en cultuurpedagoog; in: Imelman 1983a. 

BLANKERTZ, H. & GRUSCHKA, A.

1975 
Handlungsforshung: Rückfall in die Empiriefeindlichkeit oder neue Erfahrungsdimension? in: Zeitschrift für Pädagogik 21-5.

BLEEKER, H. & MULDERIJ, K.

1984 
Pedagogiek op je knieën, aspecten van kwalitatief-pedagogisch onderzoek; Meppel.

BODGAN, R. & TAYLOR, S.G.

1975 
Introduction to Qualitative Research Methods, a phenomenological approach to the social science; New York.

BOER, Th. de

1972 
Werkelijkheid, waarden, wetenschap; in: Ned. Tijdschr. voor de psychologie en haar grensgebieden, nr 10.

1980 
Grondslagen van een kritische psychologie; Baarn. BOON, A.

1977 
'Heuristiek', het handelingswetenschappelijk belang van een methodologisch begrip (scriptie); Amsterdam.

BOPP, J.

1983 
Diese ewige lastige Verstandnis; in: Sozialmagazin 8-1. 

BRAUNMÜHL, E. von

1984 
De opvoedingsoorlog tegen het kind; in: Gortzen 1984. 

BRUNT, L.

1977 
Anders Bekeken, wet en werkelijkheid in sociaalonderzoek; Meppel. 

BUELENS, J. & CARLIER, B.

1983 
Kritische pedagogiek, een programma; in: Imelman 1983a. 

BUREAU INTERNATIONALE catholique de I' enfance

1979 
Cet enfant qui nous éduque; the child as teacher, the world as learner; was das Kind uns lehren kann; Genève.

C

 

CANDEL. G.

1985 
"Ik werd toen zo kwaad...", een onderzoek naar methodische aanwijzingen voor het omgaan met kwaadheid, straffen en het scheppen van een goed leefklimaat door de groepsleiding (scriptie); K.U. Nijmegen.

CARLIER, B.

1978 
Uniciteit van het kind in kritisch-pedagogisch perspectief; in: Imelman 1978b. 

CASE, P.S.

1976 
A system approach to modifying behavior in a children's residential center; in: Child Care Quarterly 5-1.

CLADDER, J.M.

1972 
Gedragstherapie bij kinderen; Amsterdam (2e dr.).

CLEMENS, J.

1985 
Verbeter de wereld kritisch, begin in je eigen situatie; een bewerking van enkele punten; uit:

CARR, W. & KEMNIS, S., 

1983, 
Becorning Critical; Deakin University Australia; stencil van de vakgroep speciale pedagogiek V.U. Amsterdam.

COENEN, A.

1985 
"Je moet... zelfstandig worden", een inductief onderzoek naar methodische aanwijzingen voor het omga~n met conflicten en het scheppen van een leefklimaat door de groepsleiding, dat een basis kan zijn voor de zelfstandigheidsbevordering; scriptie K.U. Nijmegen.

COOK,T. & CAMPBELL, D.T.

1979 
Quasi-Experimentation, design and analysis issues for field settings; Chicago. 

CREER, T .L., RENNE, C.M. & CHRISTIAN, W.

1978 
Unpredictable problems in applying social learning principles in a child care facility; in: Child Care Quarterly 7-2. ,

D

 

DASBERG, L.

1982 
Grootbrengen doorklein houden als historisch verschijnsel; Meppel (ge dr.).

DEAN, J.P ., EICHHORN, R.L. & DEAN, L.R.

1969 
Establishing field relations; in: G.J. McCa11 & J.S. Simons, Issues in participant observation, Reading 1969.

DESSAUR, C.I.

1982 
De droom der rede; het mensbeeld in de sociale wetenschappen; een poging tot criminosofie; 's-Gravenhage. 

DIENEL T , K.

1983 
Gruppendynamik; ein ziemlich sicheren Weg, sich selbst zu verfehlen; in: Pädagogische Rundschau, 37-4.

DIJKUM, C. van

1980 
Actie-onderzoek in confrontatie; in: Tijdschrift voor Agologie, jan/feb. 

DIJKUM, C. van, DOBBEN-DE BRUYN, I. van & KATS, E.

1981 
Actie-onderzoek, een discussie- en werkboek; Meppel. 

DOERBECKER, C.L.

1979
 Met vallen en opstaan, oratie; Groningen.

DOETS, C.

1981 
Praktijk en onderzoek, wetenschap in wisselwerking met praktisch handelen; Amersfoort.

DOORNE, F. & VROMAN, J.

1983 
Twee onder economen gangbare opvattingen van rationaliteit, een analyse in het licht van Habermas' algemene handelingstheorie; in: Kennis & Methode 7-4.

DUINTJER,O.D.

1970 
Moderne wetenschap en wijsbegeerte; in: Alg. Ned. Tijdschr. voor Wijsbegeerte, nr 1. 1983 Rondom regels; wijsgerige gedachten omtrent regel-geleid gedrag; Meppel (2e dr.).

DUKOFF, C.

1977 
Goede kontrolemethode voor kinderen; vertaald uit: Involvement 9-3. 

DUMONT, J.

1973 
Orthopedagogiek: interventie of empathie; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 12-12.

E

 

EITZEN, D.S.

1975 
The effects of behavior modification on the attitude of delinquents; in: Behavioral Research and Therapy, 13-4.

ELLEMERS, J.E.

1976 Veel kunnen verklaren of iets kunnen veranderen; in: Beleid en Maatschappij, nr 11. 

F

 

FABER, J. & IMELMAN, J.D.

1983 
Het programma van Ballauff en Schaller; in: Imelman 1983a. 

FALISE, M.

1979 
Vie economique et sociale et esprit d'enfance; in: Bureau Internationale Catholique de l'Enfance 1979. 

FAUCONNIER, G.

1981 
Algemene communicatietheorie; Utrecht. 

FILSTEAD, W J.

1971 
Qualitative Methodology; Chicago. 

FLITNER, W.

1957 
Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft in der Gegenwart; Heidelberg (4e druk 1966).

FOSSÉ, C. du

1982 
Terugblik op Mettray, een follow-up onderzoek naar de belevingen en meningen van ex-bewoners van een kinderbeschermingsinternaat, scriptie K.U. Nijmegen.

FOSTER, M.

1972 
An introduction to the theory and practice of action research in work organisations; in: Human Relations 25-6. 

FREIRE, p .

1985 
Pedagogie van de onderdrukten; Baarn (13e druk). 

FRIEDRICH, 0.

1983 
What do babies know? More then many realise and much earlier, according to new research; in: Time nr 7, p 40-47.

G

 

GALTUNG, J.

1977 
Methodology and Ideology, theory and methods of social research (Volume I); Copenhagen.

GEBOERS, D.

1986 a. 
Tieners in de pleegzorg, een praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van groepswerk met pleegouders van jongeren; Deventer (Jeugd Onder Dak).

1986 b.
Pleegouders van tieners samen in experimenteel project; in: Tijdschrift voor jeugdhulpverlening 14- 7. 

GENNEP, A. van

1980 
Naar een kritische orthopedagogiek, in het bijzonder van de zwakzinnige mens; Amsterdam.

1982 
Kritische orthopedagogiek, een plaatsbepaling; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 21-10.

1983 
De mens in de kritische orthopedagogiek; in: Van Weelden e.a. 1983. 

1986 
Opvoeding in een grenssituatie (1), in: Levering & v. Weelden 1986. 

GERDES, C.

1984 Het leefgroepsgesprek; op zoek naar methodische aanwijzingen voor het houden van leefgroepsgesprekken, verslag van een onderzoek waarin op een inductieve manier begeleid en onderzocht is; scriptie K.U. Nijmegen.

GIELES, F .

1981 a. 
Groepsleider... een vak apart, methodisch werken met de leefgroep; Alphen aan den Rijn (herziene druk).

1981 b. 
Verslag van het opstellen van een werktheorie en het ontwerpen van een onderzoek naar het verbeteren van het klimaat in leefgroepen voor residentiële behandeling van jeugdigen; Vakgroep Orthopedagogiek K.U. Nijmegen.

1982
Hoe kun je omgaan met conflicten in een leefgroep? Vakgroep Orthopedagogiek K.U. Nijmegen.

1983
Klimaatbevordering in leefgroepen; aanzetten tot een conflicthantering; verslag vanuit een lopend onderzoek; in: Rink & Rijkeboer 1983.

1983 / 1987 a

Warmte en intimiteit, kan dat wel? in: Jeugd & Samenleving aug-sep 1983 en in: v. Lieshout & Ruigewaard 1987.

1983 / 1987 b.
De zorg als kerntaak; in: Jeugd & Samenleving, aug-sep 1983 en in: v. Lieshout & Ruigewaard 1987.

1984
Een groepsleider is ook maar een gewoon mens; in: FICE Bulletin, dec.

1986
How to act in everyday life conflicts in a residential living group; in: R. Soisson, Aktuelle Probleme Jugendlicher in der Heimerziehung in Europa, Texte zum internationalen Kongres s, juni 1985, Luxembourg; FICE Zurich.

GIELES, F. & VISSER, J.

1988
Methodiek ontwikkelen voor praktijk en opleiding, verslag van het project Fondsvorming Leefsituatiewerk; Utrecht (St. Samenwerking Jeugdhulpverlening).

GINNEKEN, I. van

1977
Praktijkonderzoek: is dat nu het werk van een onderzoeker? in: Tijdschrift voor Agologie,6-2.

GINOTY , H.G.

1965
Between parent and child; New York.

GLASER, B.G. & STRAUSS, A.L.

1973
Besef van de naderende dood; Alphen aan den Rijn.

1976
De ontwikkeling van gefundeerde theorie; Brussel.

GOLD, R.L.

1969
Roles in sociological field observations; in: G.J. McCall & J.C. Simon, Issues in participant observation; Reading 1969.

GORDON, T .

1970
Luisteren naar kinderen; Amsterdam.

1979
Luisteren naar elkaar; Nijmegen.

1980
Beter omgaan met kinderen, de nieuwe manier van samenwerken op school en thuis; Amsterdam (2e druk).

GÖRTZEN, R. ,

1984 Weg met de opvoeding, met een keuze uit het werk van Janusz Korczak, Ekkehard von Braunmühl, Alice Miller; Meppel.

GROEN, P .A.

1976
Praktijkonderzoek: andere regels voor de onderzoeker of niet? in: Tijdschrift voor Agologie 5-2, pp 116-133.

1980
Gericht sociaal veranderen via onderzoek: een nieuwe aanpak; in: de Hoog, Stroomberg & v.d. Zee 1980.

 

GROOT, A.D. de

1961
Methodologie, grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen; Den Haag (2e druk).

1967
Elementair begrip van de psychologie; Haarlem.

GROOTEN, I.

1988
Van 'On the sunny side of the street' naar helpend samenleven, een bruikbaar onderzoek naar de dagelijkse zorg in een orthopedagogische leefgroep; scriptie K. U . Nijmegen.

GUSSENHOVEN, M.

1981
De oude pijp van professor Van Acker; in: Pedant, Vakgroep Orthopedagogiek K.U. Nijmegen, mei.

H

 

HAAG, F., KRÜGER, H., SCHWARTZEL, W. & WILDT, J. (Herausg.)

1972
Aktionsforshung; Forshungsstrategien, Forshungsfelder und Forshungspliine; München.

HABERMAS, J.

1969
Gegen ein positivistisch halbierten Rationalismus, der Positivismusstreit in der Soziologie; Berlin.

1971
Vorbereitende Bernerkungen zu einer Theorie der kommunikatieven Kompetenz; in: J. Habermas & N. Luhnmann, Theorie der GeselIschaft oder Sozial Technologie; Frankfurt.

1975
Analytische wetenschapstheorie en dialectiek, een aanvulling op de controverse Popper-Adomo; in: L. W. Nauta (Red.), Het neo-positivisme in de sociale wetenschappen.

1981
Interpretatieve sociale wetenschap versus radikale hermeneutiek; in: Kennis & Methode 5-1 (Lezing 1980).

HAEBERLIN, U.

1975
Empirische Analyse und pädagogische Handlungsforshung; in: Zeitschrift für Padagogik, nr 5.

HARRIS, P.L., WIT, J. de & BAKKER, DJ. (Red.)

1980
Methoden van onderzoek en hulpverlening; het kind in ontwikkelings-psychologisch, paedologisch en sociaal-pedagogisch vizier; Amsterdam.

HAVE, P. ten

1977 a
Sociologisch veldonderzoek; Meppel.

1977 b
Subjectivisme en veldonderzoek; in: Brunt 1977.

HEERING, HJ.

1977
Paul Ricoeur; in: Bertels & Petersma 1977.

HEINER, J.

1972
Gedragstherapie in internaten; een bijdrage aan het werk van de groepsleider; in: Van Spanje, J., Contour en perspectief in de kinderbescherming; Rotterdam.

HEINZE, Th., MÜLLER, E., STICKELMANN, B. & ZINNECKER,J.

1975
Handlungsforshung im pädagogischen Feld; München.

HELMER, J.

1978
Constructive and destructive anger in child care work; in: Child Care Quarterly 7-4.

HESSER, K.E.H.

1984
Ervaringen en knelpunten in de hulpverlening aan leden van etnische groepen in Nederland, verslag van het project Fondsvorming WIJN / CICSA; Utrecht.

1987
Ervaringen van hulpverleners uit etnische groepen, verslag van het project Fondsvorming II WIJN / CICSA; Amsterdam.

HESSER, K.E.H. & HOUT, A. van

1989
Methodiekontwikkeling in de pleegzorg; Hogeschool van Amsterdam.

HILGARD, E. e.a. ...

1975
Introduction to psychology; New York.

HINTJES, JJ.

1983
Wegbereider: beleven en geschiedenis; de pedagogiek van Herman Nohl; in: Imelman 1983a.

HOLSTI, O.R.

1969
Content analysis for the social sciences and humanities; Reading M.A.

HOLT, R.R.

1970
On the interpersonal and intrapersonal consequences of expressing or not expressing anger; in: Joumal of consuIting and clinical psychology, 31, p 8-12.

HOMMES, J.P.

1979
Kinderen die je niet gemakkelijk loslaat; in: I. de Wit, H. Bolle & I.M. van Meel, Psychologen over het kind nr 5.

HOOF, JJ. van

1973
Symbolisch interactionisme, een overzicht en een poging tot evaluatie; in: Mens & Maatschappij nr 48.

1977
Symbolisch interactionisme; in: L. Rademaker & H. Bergman (red.), Sociologische stromingen; Utrecht.

HOOG, R. de, STROOMBERG, H. & ZEE, H. van der

1980
Veranderen door onderzoek, bijdragen uit de antropologie; Meppel.

HORKHEIMER, M.

1937/1981

Traditionele en kritische theorie; in: M. Horkheimer & H. Marcuse, Filosofie en Kriti: Theorie; Meppel 1981.

HORST, W. ter

1970
De straf als opvoedingsmiddel in het orthopedagogisch behandelingstehuis; in: De Koepel jrg 6, juni.

1980
Algemene Orthopedagogiek, proeve van een theorieconcept; Kampen.

HUIS IN 't VELD, M.M.

1975
Richtlijnen voor agogisch onderzoek; in: Tijdschrift voor Agologie, nr 2.

1979
Een model voorpraktijkonderzoek in de sociale wetenschappen; in: Kennis & Methode nr 3.

HUIZINGA, CJ.

1968
Straf in de zeer moeilijke opvoedingssituatie; in: De Koepel, januari.

I

 

 

IJSSELING, S.

1977
Martin Heidegger; in: Bertels & Petersma 1977.

IJZENDOORN, M.H. van

1984 Empirisch-analytische pedagogiek; in: Beugelsdijk & Miedema 1984.

IMELMAN, J.D.

1978 a.
Plaats en inhoud van een persanale pedagogiek; Groningen.

1978 b.
De uniciteit van het kind; Groningen.

1980
Voor pedagogen is niets zo praktisch als een goede kennistheorie, inaugurele rede; Groningen.

1982 a.
Inleiding in de pedagogiek; Groningen (2e dr.)

1982 b.
Een optimistische pedagogiek -en de praktijk? in: B. Spiecker, B. Levering & A.I. Beekman, Theoretische pedagogiek; Meppel.

1983 a.
Filosofie van opvoeding en onderwijs; recente ontwikkelingen binnen de wijsgerige pedagogiek; Groningen.

1983 b.
'Persoon', een centrale categorie binnen personalisme en existentialisme; in: Imelman 1984
Zijn kindbeeldtheorie en pedagogiek met elkaar in harmonie te brengen? in: N.I.K. 1984

IMELMAN, J.D., JEUNHOMME, J.M.P. & MEUER, W .AJ.

1981 Jenaplan, wel en wee van een schoolpedagogiek; begripsanalytische kritiek en handelingsonderzoek; Nijkerk.

IMELMAN, J.D. & MEIJER, W .AJ.

1985
Kleine wijsgerige pedagogiek I; Sassenheim.

J

 

JEUGDBESCHERMING & ONDERZOEK

1982
Gedragstherapie-onderzoeken (speciale uitgave).

JUNGJOHAN, E.E.

1983 Das regionale Behandlungszentrum für das Kind und seine Familie, die Aprather Alternative; Berlin.

K

 

KAISER, H.

1955
The problem of responsibility; in: Psychiatry, jrg 18, p 205-212. .

KLAFKI, W.

1973 / 1975
Handlungsforshung im Schulfield; in: H. Haft & U. Hameyer (herausg.), Curriculum Plannung, Theorie und Praxis, München 1975;

en in: Zeitschrift ftir Pädagogik Jrg 19, p 487-516, 1973.

1974
Handlungsforshung; in: Ch. Welf (Herausg.), Worterbuch der Erziehung; München. 

1976 
Aspekte kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft; Weinheim/Basel.

K

 

KLOMP, M.

1984 Het therapeutisch klimaat in de leefgroep; in: v.d. Bergh, v.d. Ploeg & Smit 1984.

KLÜVER, J. & KRÜGER, H.

1972 Aktionsforshung und soziologische Theorien; in: Haag e.a. 1972.

KOBI, E.E.

1982
Pädagogik als Wert- und Beziehungswissenschaft; in: Schweizer Himwesen 53-5.

KOETSIER, J.M.B. & OOSTEN, J.A. T .M. van

1983
Derde-wereldpedagogiek, Paolo Freire; in: lmelman 1983a.

KOK,J.F.W.

1971
Orthopedagogiek en gedragsmoeilijkheden; structopatische kinderen: een exempel;

in: M.J.M. van Spanje (red.), Contour en perspectief in de kinderbescherming; Rotterdam.

1972
Tussen techniek en theorie, orthopedagogiek in ontwikkeling; inaugurele rede, Utrecht; in: Jaarboek N.V.O. 1972.

1973
Opvoeding en hulpverlening in behandelingstehuizen, residentiële orthopedagogiek; Rotterdam.

1984
Specifiek opvoeden in gezin en school, dagcentrum en internaat; Leuven/Amersfoort.

KOK, J.F.W. & OEFFELT, P.W.H.M. van

1982
Op weg naar een orthopedagogiek in, in: Pedagogisch Tijdschrift / Forum van Opvoedkunde 7- 7.

KOMTER, A.

1983
De onmacht van het getal; argumenten voor een intensieve methode, toegelicht aan onderzoek naar macht in huwelijksrelaties; in: Kennis & Methode nr 3.

KONING, R.H. & PIJNENBURG, H.

1980
Methoden van praktijkonderzoek; in: Harris, de Wit & Bakker 1980.

KORCZAK, J.

1984

Hoe houd je van een kind; Utrecht.

KRECH, D., CRUTCHFIELD, R.S. & BALLACHEY, E.L.

1962
lndividual in Society; New York.

KRIPPENDORF, K.

1981
Content analysis, an introduction to its methodology; London (2e druk).

KUIJER, G.

1980
Het geminachte kind; Amsterdam.

KUNNEMAN, H.

1985
Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting; Amsterdam (3e druk).

L

 

LAGROU, L.

1984
Contact en Confrontatie in groepsgesprekken; in: Leren en leven met groepen nr 1330; Alphen aan den Rijn.

LANGEVELD, M,J.

1963 e.v.
Beknopte theoretische pedagogiek; Groningen (ge druk; 1964: 6e druk; 1969: 13e druk; 1971: herziene druk).

1972
Opvoedingshulp als groeiende wetenschap, afscheidscollege, Utrecht; in: Jaarboek N.V.O.1972.

1975
Zelf iemand worden als zinverwezelijking; in: Tak 1975.

LEEUWEN, J,J.C. van

1983
Opvoedbaarheid: grondslag van hulpverlening en onderzoek; in: Van Weelden e.a. 1983.

LEVERING, B.

1981
De orthopedagoog en de theorie; overwegingen naar aanleiding van J. van Acker: 'Dressuur en opvoeding'; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 20-10.

1986
Opvoedingsdoel in diskrediet; in: Levering & Van Weelden 1986.

LEVERING, B. & WEELDEN, J. van

1986
Over het bijzondere van de orthopedagogiek; Groningen.

LEWIN, K.

1947
Group decision and social change; in: Maccoby, Newcombe & Hartley, Readings in social psychology; New York.

1953
Die Lösung sozlaler Konflikte; Bad Nauheim.

LIESHOUT, M. van & RUIGEWAARD, M. (Red.)

1987
De groepsleider; Amersfoort.

LITT, Th.

1949
Führen oder Wachenlassen; Leipzig.

M

 

MARCUSE, H.

1970
De eendimensionale mens, studies over de ideologie van de hoog-industriële samenleving; Bussum (5e druk).

MASSCHELEIN, J.

1987
Pedagogisch handelen en communicatief handelen; in: Pedagogisch Tijdschrift 12-6.

MEIJER, W .A.J .

1983 a.
Angelsaksische analytische filosofie van opvoeding en onderwijs; in: Imelman

1983 b
Wolfgang Brezinka: opvoedingswetenschap, -filosofie en praktIsche pedagogiek; in: Imelman 1983a.

1984 a
Perspectieven op mens en opvoeding, inleiding in de pedagogische antropologie; Nijkerk.

1984 b
Taalanalytische pedagogiek; in: Beugelsdijk & Miedema 1984.

MELIEF, W. (Red. )

1979
Doelen stellen en evalueren, een handleiding tot het gebruik van de Goal Attainment Scaling; Alphen aan den Rijn.

MIEDEMA, S.

1983
Metatheorie; theorie en methodologie van een kritische pedagogiek; in: Imelman 1983a.

1984
Kritische pedagogiek; in: Beugelsdijk & Miedema 1984. 

MIES, M.

1977
Methodische Postulate zur Frauenforshung, verslagboek van het Heksencollege; Nijmegen.

MILES, M.B. & HUBERMAN, A.M.

1984
Qualitative data analyse, a source book of new methods; London.

MILLER, A.

1980
Am Anfang war er Erziehung; Frankfurt am Main.

1984
In den beginne was er mishandeling; in: Görtzen 1984.

MOLLENHAUER, K. & RITTELMEYER, Chr.

1975
'Empirisch-analytischen Wissenschaft' versus 'Pedagogische Handlungsforshung', eine irrenführende Alternative; zu den Beitragen von Haeberlin und Blankert & Gruska in: Zeitschrift für Pädagogik 21-5.

MOSER, H.

1977 a
Methoden der Aktionsforshung; München.

1977 b
Praxis der Aktionsforshung; München.

1978
Aktionsforshung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften; München (2e druk, 1e druk 1975).

MULDER, M.

1982
Omgaan met macht, ons gedrag met elkaar en tegen elkaar; Amsterdam (2e druk).

MUNTER, A. de

1984
De critical incident techniek als onderzoeksmethode in het pedagogisch onderzoek over residentiële hulpverlening; in: W. Hellinckx (Red.), Begeleiding van de groepsleiding; Leuven/ Amersfoort.

N

 

N.J.K.

1984
Studiedag Kindbeeld; Den Haag.

NEIJTS, E.

1985
Kwade gezichten; verslag van een onderzoek naar handelingsmogelijkheden bij conflicten met of tussen moeder en kind in een crisisopvang- en begeleidingscentrum , moeder en kind; scriptie K.U. Nijmegen.

NIJK, AJ.

1970
Vormingswerk: mensbeschouwing en maatschappijvisie; in: A.J. Nijk, Vormingswerk, een oriëntatie; Groningen.

1974
Andragologie en filosofie; in: Tijdschrift voor Agologie nr 1; en in Nijk 1978.

1978
De mythe van de zelf-ontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen; Meppel.

1984
Handelen en verbeteren; Meppel.

NOORDAM, N.F.

1978 Het mensbeeld in de opvoeding; Groningen.

NOOY,A.

1977
Meten en wegen; meerwaarde en minderwaarde in de sociale wetenschappen; in: Brunt 1977.

O

 

OEFFELT, P.W.H.M. van

1986
Ontwikkeling van eigenheid en perspectief; over specifiek opvoeden van adolescenten in residentiële settings; Amersfoort/Leuven.

1987
Orthopedagogische vraagstelling, ontwikkeling en doorwerking van een grondbegrip; in: v. OeffeIt, Klomp & Verstege 1987.

OEFFELT,P.W.H.M.van, KLOMP, M. & VERSTEGE, A.B.J.

1987
Orthopedagogisch denken en handelen, opstellen voor prof. dr J.F. W. Kok bij zijn emeritaat; Amersfoort/Leuven.

P

 

PANHUYSEN, G. & VERBIJ, A.

1979 
De volwassenwording van een onderzoeksprincipe, aktie-onderzoek in Nederland; in: Psychologie en Maatschappij nr 9.

PARREREN, C.F. van

1979 
Het handelingsmodel in de leerpsychologie, openbare rede; Brussel.

PARSONS, T. & smLs, E.A. (Eds.)

1954 
Toward a general theory of action; Cambridge Mass. (3th ed.). 

PATTERSON, G.R. & GULLION, M.E.

1971 
Problemen met kinderen, geprogrammeerde instructie; Nijmegen. 

PEELEN, S.

1989 
Zo kan het ook; een handelingsonderzoek naar methodische aanwijzingen en

inzichten voor het anders omgaan met conflictsituaties, teneinde te komen tot een beter leefgroepsklimaat; scriptie K.U. Nijmegen.

PET, A. e.a.

1979 Feministisch onderzoek; Utrecht. 

PETERS, J. W .M.

1972 
Invoering van gedragstherapeutische technieken in de leefgroep; in: Tijdschrift voor Zwakzinnigheid 9-3.

PIEPER, R.

1972 
Aktionsforshung und Systemwissenschaften; in: Haag e.a. 1972. 

POLANSKY,N.A.

1986 
There is nothing so practical as a good theory; in: Child Welfare 65-1. 

POLSKY, H.W.

1962 
Cottage Six; the social system of delinquent boys in residential treatment; New York. 

POLSKY, H. W ., CLASTER, D.S. & GOLDBERG, E.

1968 
The dynarnics of residential treatment, a social system analysis; Chapel HilI. 

POLSTER, E. & POLSTER, M.

1974 
Praktijk van Gestalt; Rotterdam. 

POSTHUMUS, H.

1988 
"... dan voel ik me onthand", het ontwikkelen van methodische ideeën voor het handelen van groepsleiders en hun begeleiders; scriptie K.U. Nijmegen.

R

 

RAPOPORT, R.N.

1970 
Three dilemma's in action research; in: Human Relations 23-2. 

REDL, F. & WINEMAN, D.

1978 
Kinderen die haten; Utrecht (4e druk; oorspr. Glencoe 1951).

1981 
De behandeling van het agressieve kind; Utrecht (6e druk, oorspr. Glencoe 1952). 

REDMEUER, SJ. & KNIJFF, H.K.

1983 
Onderzoeksproject relatie onderwijzer -zeer moeilijk opvoedbaar kind; in: Rink & Rijkeboer 1983.

REIMANN, H.

1968 
Kommunikations-systeme; Tübbingen.

RIDDERSMA, H.

1983 
Erich Weniger; in: Imelman 1983a.

RIESEN, R.

1983 
Integrative Pädagogik und Integrative Beratung in der Heimerziehung; Fachtag der Schule für Heimerziehung, Luzern 5-5-1983; in: Sozialarbeit 15-5.

RUKEBOER, J.

1984 
Bruikbaar onderzoek; in: Mededelingenblad N. V .0. 30-3. 

RINK, J.E.

1976 a. 
Residentiële hulpverlening aan gedetineerde adolescenten, de ontwikkeling van de confrontatie-methodiek; Bloemendaal.

1976 b. 
De confrontatie-methodiek, begeleiding van jongeren in knelsituaties; Bloemendaal. 1980 
Methodiek-ontwikkeling in internaatsverband, orthopedagogisch gerichte personeelsbegeleiding van inductieve aard; Bloemendaal.

1984 
Het nut van sociale wetenschappen voor de praktijk van de hulpverlening: een implementatieprobleem; in: Mededelingenblad N. V .0.30-3.

1985 
Het persoonlijk referentiekader in de praktijk van de hulpverlening; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 24-2.

1986 
Gedwongen geplaatste jongeren en hun bereikbaarheid; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 25-5.

1987 
Bereikbaarheid en verwerking nader gespecificeerd mede vanuit de Utrechtse School in de Orthopedagogiek; in: v. Oeffelt, Klomp & Verstege 1987.

1989 
Grensgevallen I; de houding van jongeren t.o. v. sociale grenzen; Amersfoort/Leuven. 

RINK, J.E. & RIJKEBOER, J.

1983 
Bruikbaar onderzoek in de hulpverlening; de ontwikkeling van praktijktheorie; discussie- en werkboek; Groningen.

RISPENS, J.

1979 
De paradox van de hulpverlening, inaugurele rede; Montfoort.

1983 a. 
Over de dialoog als grondcategorie in de orthopedagogiek; in: v. Weelden e.a. 1983. 1983 b.
De theorie van de kundige ingreep; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 22-12, dec.

RISPENS, J. & BOSMAN, R.E.

1985 
Op weg naar een orthopedagogische handelingstheorie; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, I: 24-3, II: 24-4.

RÖLING, N.

1974 
Problem solving research; in: Tijdschriftvoor Agologie 3-2. 

ROSE, S.D.

1976 
Groepsbehandeling van kinderen, een gedragstherapeutische benadering; Nijkerk. 

ROSS, A.L.

1974 
Combining behavior modification and group work techniques in a day treatment centre; in: Child Welfare 53- 7.

RUMELHART, B. de

1980 
Het begrijpen en weergeven van korte verhalen; in: Justitiële Verkenningen nr 10. 

RUYTER, P .A. de

1981 a. 
Opvoedingsimpasse en residentiële hulp; in: J.D. v.d. Ploeg (red.), Jeugd (z)onder dak I; Alphen aan den Rijn.

1981 b. 
Veranderende opvattingen over het opvallende kind; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie, jrg 6, p 111-121.

1983 a. 
Inrichtingsopvoeding: nee; residentiële hulpverlening: ja, mits; in: Van Weelden e.a. 1983.

1983 b. 
De bronvermelding bij de pedagogische hulpverlening aan het gezin; in: Van Weelden e.a. 1983.

1984 
De rechtvaardigingsgronden van de hulpverlener; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek,23-5.

1985 
Methodisch overtuigd hulpverlenen in een opvoedingsimpasse; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 24-2.

RUYTER, P.A. de & BAARTMAN, H.

1985 
Ouders helpen kinderen groot te (laten) worden; hometraining en de complexiteit var het opvoeden; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 24-10.

S

 

SANTER. WESTRA TE, M.C.

1964 
Gedragstherapie; Assen.

SATIR, V. ,

1988 

Menselijke contacten; relatie, communicatie, contact; Bloemendaal. 

SCHAEDER, H.H. & MARTIN, P .L. , 

1969 
Behavioral therapy; New York. 

SCHINKE, S.P. & SCHILLING, R.F.

1980 
Need assessment and child care staff training; in: Child Care Quarterly 9-2. 

SCHINKE, S.O. & WONG, S.E.

1978 
Teaching child care workers: a behavioral approach; in: Child Care Quarterly 7-1.

  SCHOLTE, E.

1980 
Het symbolisch interactionisme als empirische wetenschap; in: Kennis en Methode 4-2.  

SCHOORL, P.M.

1991 
Boekbespreking van Siebenheller 1990; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 30-4. 

SCHOUTEN, J., HIRSCH, s. & BLANKSTEIN, H.

1974 
Laat je niet kennen; over residentiële behandeling van adolescenten; Deventer. 

SIEBENHELLER, E.

1990 
Problematische opvoedingssituaties; percepties, emoties en disciplineringsreacties

van ouders; een interactionele exploratie van antecedenten van reacties van ouders in alledaagse problematische opvoedingssituaties; proefschrift K.U. Nijmegen.

SLOT,N.W.

1981 a. 
Gedragstherapie in een behandelingstehuis; in: J.D. v.d. Ploeg (red.) Jeugd (z)onder dak; Alphen aan den Rijn.

1981 b.
GT -3, eindverslag; Ambulatorium van het Paedologisch Instituut, Amsterdam. 

1984 
Het verschil tussen dwang en leren; in: Kind & Adolescent 5-1. 

SLOT, N.W. & BARTELS, A.A.S.

1981 a. 
Token economics in behandelingstehuizen; in: Kind & Adolescent, 2-1.

1981 b.
Het invoeren van een taken economy in een behandelingstehuis, een beschrijving van een veranderingsproces; in: Kind & Adolescent 2-2.

1982 
Het kursushuis; hoe 'probleemjongeren' dagelijks sociale vaardigheden leren binnen een gezinssfeer; in: Kind & Adolescent 3-3.

1988 
Residentiële hulp voorjongeren met antisociaal gedrag; Lisse. 

SLOT, N.W., BARTELS, A.AJ. & BERGER, M.A.

1984 
De token economy in het kursushuis, een aantalonderzoeksgegevens; in: Kind & Adolescent, 5-1.

SMIS, W.

1977 a. 
De opvoeder in de residentiële jeugdzorg; in: Pedagogisch Forum I Tijdschrift voor Opvoedkunde 2- 7.

1977 b. 
De opvoeder bij het moeilijk opvoedbare kind; in: Pedagogisch Tijdschrift I Forum voor Opvoedkunde 2-8.

1978 
Het therapeutisch klimaat in een residentiële instelling voor moeilijk opvoedbare kinderen; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie 3-3.

1980 
Gewoon en ongewoon; kleine orthopedagogiek van het moeilijk opvoedbare kind; Deventer.

SOUDIJN, K.

1976 
Dilemma's in het sociaal wetenschappelijk onderzoek; Meppel. 

SPIECKER, B.

1974 
Idealen en idolen van opvoedingswetenschap; Meppel. 

STEENBERGEN, B. van

1977 
Jürgen Habermas; in: Bertels & Petersma 1977.

STEUTEL,J.W.

1981 
'Vrijheid' als grondbegrip van de pedagogiek; in: Pedagogische Studiën nr4 & 5.

1983 
Pedagogiek en de gebrokenheid van het leven; Otto Friedrich Bollnow; in: Imelman 1983a.

1986 
De opvoedingsimpasse; in: Levering & v. Weelden 1986. 

STEVENS, L.

1987 
Opleiding van orthopedagogen; in: v. Oeffelt e.a. 1987. 

STICHTING PAlDOS NEDERLAND

Het therapeutische gezinshuis; kleinschalige hulpverleningsvormen; S.K.H.J. Rotterdam, ongedateerd.

STRIEN,PJ.van

1966 
Kennis en communicatie in de psychologische praktijk; Utrecht.

1975 
Naar een methodologie van het praktijkdenken in de sociale wetenschappen; in: Ned. Tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, nr 7. ,

1984 
Naar de verwetenschappelijking van de praktijk; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 23-4. 

STUNNEBRINK, M.J.

1985 
'Daar baal ik goed van '; verboden druggebruik in een jeugdgevangenis en hoe groepsleiders daar mee om (kunnen) gaan; een inductief onderzoek naar handelwijzen en handelingsmogelijkheden; scriptie K.U. Nijmegen.

SUASSO, I.

1985 
Angst voor volwassenheid of verzet tegen machteloosheid? De visie van Lea Dasberg op sub- en tegenculturen; in: Jeugd & Samenleving 15-4.  

T

 

TAK, T.

1975 
Moed tot zelfstandigheid, inleidende opstellen over emancipatie en opvoeding; Meppel.

THARP, R.G. & WETZEL, RJ.

1969 
Behavior modification in the natural environment; London. 

TOP, W.

1983 
Samen leven met kinderen, essay over een kindbeeldtheorie; N.I.K. Den Haag. 1984 Samenvatting van een paneldiscussie; in: N.I.K. 1984. 

TOULMIN, S.

1969 
Concepts and the explanation of human behavior; in: Mischel (ed.), Human action, conceptual and emplrical issues; London.

TRABER, J.

1979 
The child, guide for the educator; in: Bureau International Catholique de l'Enfance 1979.

TRIESCHMAN, A.E., WHITTAKER, J.K. & BRENDTRO, L.K.

1980 
De andere drie-en-twintig uur, kind en groepsleider in de therapeutische leefsituatie; Utrecht (oorspr.: Chicago 1969).

V

 

VEER, R. van den

1984 
Cultuurhistorische pedagogiek; in: Beugelsdijk & Miedema 1984. 

VERBIEST, E.

1984 
Andragologie: dialoog en verhaal; Lisse. 

VIDICH, AJ.

1971 
Participant observation and the collection and interpretation of data; in: Filstead 1971

VISSER, J. de

1977 
Over onderzoek gesproken; mogelijkheden en beperkingen van handelingsonderzoek; in: Tijdschrift voor Agologie 6-2.

1978 
Handelen en begrijpen, methodologische notities; in: A. van Essenberg e.a., Sociale pedagogiek; Meppel.

1980 
Buurtgericht emancipatorisch jongerenwerk en handelingsonderzoek; in: De Hoog e.a. 1980.

VLIEGENTHART, W .E.

1962 
Het veld der orthopedagogiek; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, p 356-363. 

VRIES, J. de

1973 
Dienstbaar onderzoek; naar een methodologie voor de agogische wetenschappen; Meppel.

1975 
Functie en vorm van wetenschappelijk onderzoek in de opvoedingswetenschap; in: Tak 1975.

W

 

WAlSMAN, F.

1951 
Verifiability; in: A. Flew (ed.), Logic and language (first series); Oxford. 

WARDEKKER, W.

1978 
Actieonderzoek in de onderwijskunde, een poging tot structurering; in: Kennis & Methode 2-1.

1979 
De onderzoeker als marktkoopman, een reactie op het 'model voor praktijkonderzoek' van M.M. Huis in 't Veld; in: Tijdschrift voor Agologie, nr 3.

WARREN, M.Q.

1973 
The meaning of research in social action; what the clinical community can expect from research; Santa Margrita.

WATZLAWICK, P., BEAVIN, J.H. & JACKSON, D.D.

1970 
De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie; Deventer. 

WEELDEN, J. van

1983 a. 
Historische lijnen in de vertekening van 't helpen; in: v. Weelden e.a. 1983. 1983 b.De hulpvrager als persoon; in: v. Weelden e.a. 1983. ,

1986 
Opvoeding in een grenssituatie II; in: Levering & v. Weelden 1986. 

WEELDEN, J. van (& GENNEP, A.T. van)

1982 
In gesprek met prof. dr A. T. van Gennep; in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek 21-3. 

WEELDEN, J. van e.a.

1983 
Onvoltooid of onbegonnen? Hulpvragende kinderen; deel I: antropologische uitgangspunten; Groningen.

WESTERHOF, KJ., WARDEKKER, W.L. & BRUINS, H.

1983 
Wolfgang Klafki, nieuwe wegen? in: Imelman 1983a.  

WETZEL, R.

1966 
Het gebruik van leer-psychologische technieken ter genezing van dwangmatig stelen; in: Joumal of consuIting psychology. 

WIDDERSHOVE, G.

1982 
Boekbespreking van J.W. Steutel, Opvoeding, vrijheid en omgangstaal, Montfoort 1982; in: Comenius, dec. 

WIGGER, L.

1983 
Handlungstheorie und Pädagogik; eine systematisch-kritische Analyse des Handlungsbegriffe als padagogische Grundkategorie; Sankt Augustin.

WIJZE, J. de e.a.

1979 
Een droogboeket; doctoraalscriptie methodologie, subfac. Opvoedkunde, Amsterdam. 

WILMINK, A.J.

1983 
Bezinning op een praktische theoretische pedagogiek; in: v. Weelden e.a. 1983. 

WIT, J. de

1980 
Methoden van onderzoek in theorie en praktijk: waar gaan we heen? in: Harris, de Wit & Bakker 1980. 

ZAND, V .L.M. van de

1987 Een specifieke opvoedingstheorie, enkele kanttekeningen; in: v. OeffeIt, Klomp & Verstege 1987.

Z

 

ZEEUW , G. de 

1975 / 1976

Veranderen en menselijk handelen, opmerkingen over kennistoename in de andragologie; openbare rede 1975; in: Tijdschrift voor Agologie 1976 nr 2.

1977 a. 
Onderzoek in de andragologie: weten te handelen; in: Van Gent & ten Have, Andragologie; Alphen aan den Rijn.

1977 b. 
Over handelen; in: Tijdschrift voor Agologie nr 6, p 323 e. v. 

ZEEUW , G. de & SOUDUN, K.A.

1975 
Over de rechtvaardiging van onderzoeksvoorschriften; in: Ned. Tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, nr 7.

ZELDITCH, M.

1971 
Some methodological problems of field studies; in: Filstead 1971. 

ZWART, C.J.

1972 
Gericht veranderen van organisaties; beheerste ontwikkeling als permanente aktiviteit; Rotterdam.

Start Omhoog