Start Omhoog  

HOOFDSTUK V

ILLUSTRATIEHOOFDSTUK: HET PROCES IN 'DE APENROTS' 

[Blz 110] 

Inleiding 110 

 

CYCLUSFASE I: de situatie en de handelwijzen aan de start in kaart gebracht en

geÔnterpreteerd: 'foto 1' 110 

Een groepsleven vol conflicten 111 

1. De contactkloof 111 

2. De rol van ' oppasser' overheerst 111 

3. Conflictmatige onrust 112 

4. De 'stofwolk' 112 

5. De jongens onderling 112 

6. De trio-bestrijding 112 

7. Autonomie en verzet 113 

8. Theorie uit het hoofdgebouw 113  

CYCLUSFASE II: doelen kiezen en plannen maken 113 

 

CYCLUSFASE III: het ontwikkelen en beproeven van betere handelwijzen in

een cyclisch proces 115 

Inleiding 115 

1. Anders omgaan met conflicten ...en met jongens 115

    (1) Een andere interpretatie 115 

    (2) Andere doelen 116 

    (3) Andere werkwijzen 116 

    (1) t/m 3 overzien 117 

    (4) Een andere afloop 117 

    (5) Een andere bevinding 118 

    (6) Andere inzichten 118

2. Patronen in conflicten 119 

    a. Selectie van verhalen 119

        Tabel 119 

    b. Een voorbeeld 119

        Analyse en routekaart 120 

    c. Conflictverhalen in kaart gebracht 121

        Schema's 121 

        Tien conflicten tussen groepsleiding en jongens 123 

        Patronen in 36 conflictbeschrijvingen uit 'De Apenrots' 125

    d. Methodische ideeŽn 126 

3. 'Contact' als werkwoord 126

    a. 'Contact' in de verhalen van groepsleiders 126 

    b. Contact bij conflicten 127 

    c. Contact moet je durven aangaan 128  

    d. Het belang van de visie 128 

    e. Het belang van de zorg 129 

    f. Contact als werkwoord 129

CYCLUSFASE IV: de afloop: zijn situatie en handelwijzen verbeterd? 130 

1. De contactkloof overbrugd 130 

2. Minder oppasser, meer verzorger 130 

3. Conflicten en onrust 130 

4. Stofwolkjes 130 

5. De jongens onderling 130 

6. Weer een trio, maar niet bestreden 130 

7. Meer autonomie, minder verzet 130 

8. Een theorie, gebaseerd op eigen ervaring en reflectie 131

CYCLUSFASE V: evaluatie: de bevinding achterafvragen 131 

 

CYCLUSFASE VI: methodische ideeŽn formuleren 131 

 

CYCLUSFASE VII: methodologische ideeŽn formuleren 132 

 

P.S.: Een jaar later 132 

 

Samenvatting 132 

 

Inleiding

In dit hoofdstuk ligt de nadruk niet op de onderzoeksmethode, maar op de inhoudelijke kant van het onderzoeksproces. We volgen het proces zoals dat zich heeft afgespeeld in de tweede groep die aan het onderzoek deelnam, hier 'De Apenrots' genoemd. 

De indeling is die van de zeven cyclusfasen. De omvang van het originele materiaal en de beperkte ruimte in dit verslag dwingt tot een weergave van het proces in sterk samenvattende termen. Zo zijn de zeven cycli van elk een maand in de derde cyclusfase hier weergegeven aan de hand van drie onderwerpen. Van de 'foto's', de klimaatbeschrijvingen die aan het begin en aan het eind zijn gemaakt, wordt slechts een deel van de samenvatting geciteerd.

De tekst van dit hoofdstuk is het resultaat van een meervoudig selectieproces. Eerst selecteerde de groepsleiding wat zij in het logboek op zou schrijven. Vervolgens selecteerde ik verhalen om nader te bewerken en te bespreken. De ideeŽn die dit opleverde werden samen met het team en de teambegeleiders opgesteld. Waar nodig werd het in notities gestelde gecorrigeerd in de besprekingen. 

Op basis van de notities en de besprekingsverslagen is een concept-tekst van dit hoofdstuk opgesteld. Deze is voorgelegd aan de student en aan een der begeleidende stafleden en door hen waar nodig gecorrigeerd. De aldus gecorrigeerde tekst was echter veel te lang, hetgeen mij noopte de hier voorliggende kortere versie te schrijven. Bij deze laatste versie, die dus voor mijn rekening is, is zo min mogelijk inhoud geschrapt, maar is bondiger geformuleerd en minder met citaten uit het materiaal geÔllustreerd.

CYCLUSFASE I: de situatie en de handelwijzen aan de start in kaart gebracht en geÔnterpreteerd: 'foto I'    

 Start Omhoog