Narcisme

Een standaard diagnose onderzocht 

Frans Gieles, 2002

Start Omhoog De Zoektocht Narcisme Oedipale toestanden Wat bezielt die mensen? Nieuw evenwicht

'Narcisme' is een standaard diagnose voor mensen met pedofiele gevoelens. 
Dit staat herhaaldelijk vermeld in de krant.
Maar wie, krantlezer, rechter, betrokkene, weet nu eigenlijk wat dit inhoudt?
Reden genoeg om hier eens naar op zoek te gaan. 

Dit is geen college over narcisme, maar een persoonlijk essay. 
Mijn zoektocht was een persoonlijke - en geen gemakkelijke. 
Waarheid mag gevonden en verteld worden en pas wie diep door zijn eigen dal en problemen is heengegaan, wie zich kwetsbaar op kan stellen, kan anderen helpen. 
In die zin kan een persoonlijk essay behulpzaam zijn voor wie anderen willen helpen.
Gebruik dit stuk en deze inzichten; maak geen misbruik van de persoonlijke gegevens.


"Woorden die uit het hart komen zijn bouwstenen; niet alleen brengen ze de boodschap over, ze maken de boodschap ook waar."
Korteweg e.a. 1996, p. 27
.

Inhoud

Inleiding 
Een eerste verkenning 

Verslag van mijn zoekweg 
Een vermoeden komt op 
Er brokkelt iets af 
Op zoek naar de bronnen 
Nadere inzichten: een tussenstand 

De oorspronkelijke mythen 
Mythen 
Narcissus 
Cassius 
Daedalus en Ikarus 
Wat ik in de mythen herken  

De literatuur in vogelvlucht 
Freud 
Anna Freud 
Melanie Klein 
Fairbairn 
Winnicott 
Redl 
Frances Tustin 
Bettelheim

Het meest recente boek:
Symington, een nieuwe theorie

TheorieŽn
Kenmerken
Nee zeggen tegen het leven
Uit de cocon kruipen

Wat ik herken uit de literatuur 
Het ontstaan 
Het voortzetten 
De crises 
De doorbraak 
Twee documenten 

Conclusies

Literatuur 

Start Omhoog De Zoektocht Narcisme Oedipale toestanden Wat bezielt die mensen? Nieuw evenwicht