Een lange leerweg

Start Omhoog

Het verhaal van een therapie 

Inhoud

Dit is het verhaal over een leerweg die ik in 4 jaar heb afgelegd.
Het is geschreven aan de hand van dagboekaantekeningen, leesbaar samengevoegd tot een logboek* met een appendix waarin de belangrijkste dromen staan.
Dromen speelden een cruciale rol in de gehele zoektocht en leerweg. 

* Dit logboek staat op een aparte cd-rom en is voor vertrouwden op aanvraag verkrijgbaar


"Onze dromen bieden ons een handleiding. [...] Dat doen ze door op ons innerlijk toneel onze wensen en weerstanden vorm te laten aannemen. Ze laten ons zien wat er in ons leeft en wat we voor onszelf verborgen houden. 
Korteweg e.a. 1996, p. 116
.

De aanleiding

In 1996 diende mijn verleden zich aan in de vorm van een brief van een neef met wie ik ooit, vele jaren geleden, een te intiem, seksueel getint, contact heb gehad. Hetzelfde jaar diende zich nog iemand aan uit die tijd. Het jaar erop volgde aangifte, onderzoek en arrestatie. Bij beide gebeurtenissen besefte ik meteen: My life will never be the same.
Ik was snel weer vrij; er was niets gevonden in het heden en geen gevaar voor herhaling, maar in plaats van alleen maar opgelucht was ik volledig ontredderd.


"Alles in ons leven drijft ons naar een punt waar wij ons kunnen omkeren. Als we niet uit onszelf naar dat punt gaan, laat het leven ons daarheen wel gaan. "
Iedereen houdt zich op het een of andere punt vast. En daar, op dat punt, slaat het leven toe en slijpt en schuurt het weg."

Korteweg e.a. 1996, p. 140
.

 Mijn handen trilden en ik had evenwichtsproblemen met mijn benen. Er was iets fundamenteels in mij geraakt, omvergegooid en ik was mijn basis kwijt. Er kwam een heel akelig gevoel opzetten dat niet weg te branden was. Alle reden om een therapeut te gaan zoeken en daar te gaan praten.


"Onze emotionele symptomen, neurotische gewoonten en levensproblemen zijn kostbare bronnen die bijdragen tot leven en individualiteit."

Thomas Moore, 2001, p 24.
.

"Al het ongewenste dat ons overkomt, biedt de mogelijkheid tot nieuw leven. Alles. Er is geen zinloos lot. Het wordt pas zinloos als wij de sprong niet wagen. Dit principe wordt genade in vermomming genoemd."

Korteweg e.a. 1996, p. 21.


"Alles wat je in je leven overkomt heeft zin, zolang je maar bereid bent van je ervaringen te leren."

Betty van Dam in Korteweg e.a. 1996, p. 17.

Inhoud

De aanleiding 

De diepte in 
Wat is er aan de hand? 
Mijn oersoep 
Moeders prinsje 

Op de automatische piloot 
Zelf verder gaan 
Mijn oerstrijd tot leven gewekt 
Illusies en afweermethoden doorzien: lastig maar bevrijdend 
Spiritualiteit ontwaakt 
"Het onderliggende zal zichtbaar worden" 

Het innerlijk verkennen en ordenen 

Aan het werk 
De schaduwkant 
Narcisme en oedipale toestanden 
De rollen en verhoudingen veranderen 

Op de bodem van de put 

In revisie 

Op eigen kracht verder 

Start Omhoog