Vorige Start Omhoog Volgende

 

Par. 3. Proces en resultaten in de overige groepen

Inleiding

In deze paragraaf worden de procesgegevens en de resultaten vanuit de overige

deelnemende groepen kort weergegeven. Voor uitvoerige rapportage en voorbeelden mag verwezen worden naar de doctoraalscripties. [Voor enkele feitelijke gegevens mag verwezen worden naar de overzichten op de pp 151 en 152.] De bespreking begint steeds met een procesverslag en gaat dan over op de beantwoording van de onderzoeksvragen van deze periode.

 

Inhoud van deze paragraaf

 

1. 'Het Eiland' (de 7e groep) 

a. Procesverslag 
    Schema VIII 5. Plan en verloop in 'Het Eiland' 
    Tabel VIII b. 51 conflictverhalen in 'Het Eiland' 

b. De antwoorden op de onderzoeksvragen  

2. 'De Meervogels' en 'De Sluisgroep' (de 8e en 9e groep)

a. Procesverslag  

Cyclusfase I: De handelwijze aan de start in kaart gebracht 
Cyclusfase II: doelen en plannen afgesproken  
Cyclusfase III: het onderzoek in engere zin  
Cyclusfase IV: zijn situatie en handelwijze verbeterd?   
Cyclusfase V: evaluatie  
Cyclusfase VI: methodische inzichten formuleren  
Cyclusfase VII: methodologische inzichten formuleren

b. De antwoorden op de onderzoeksvragen

 

Vorige Start Omhoog Volgende