Vorige Start Omhoog Volgende  

 

HOOFDSTUK VIII  

DE TWEEDE PERIODE VAN HET ONDERZOEK: 

 

HET BEPROEVEN VAN DE VOORLOPIGE CONFLICT-HANTERINGS-METHODIEK 

 

Inhoud van dit hoofdstuk  

Inleiding 

 

[Blz. 146]  

Dit hoofdstuk behandelt de tweede periode van het onderzoek. Hierin is de voorlopige conflicthanterings-methodiek in de praktijk beproefd en al doende verder ontwikkeld.

De eerste paragraaf bespreekt de wijze van beproeven in methodologisch opzicht. De beproeving vond plaats door het werkstuk waarin deze methodiek vervat was aan te bieden aan zeven teams van tehuisleefgroepen en met hen proefondervindelijk na te gaan of de daarin vervatte methodische ideeŽn voor hen bruikbaar waren.

De tweede paragraaf illustreert de wijze van beproeven aan de hand van het proces zoals dat plaats vond in de eerste twee van deze groepen.

De derde paragraaf vermeldt het proces van beproeven en de resultaten daarvan in de overige vijf groepen in een meer samengevatte vorm.

Een samenvatting zet de belangrijkste gegevens nog eens systematisch bijeen.

 

Inhoud van dit hoofdstuk

Inleiding 

 

Par. 1. De wijze van beproeven 

 

1. De vraagstelling 

De vier onderzoeksvragen van de tweede periode  
Schema VII 1. Zes eisen, beproefd in vier vragen 

2. De wijze van beproeven  

a. De uitwerking van de vier onderzoeksvragen in een onderzoeksplan  
b. De globale opzet die in elk team gevolgd is 

    Schema VIII 2: De werkwijze in de tweede periode (globaal) 
c. Ontwikkelen en beproeven  

[...]

 

Par. 2. De werkwijze geÔllustreerd aan het proces in 'De Waterratten' en 'De Bevers"

(de 5e en 6e groep) 153 

 

Inleiding  153


CYCLUSFASE I: DE HANDELWIJZE AAN DE START IN KAART GEBRACHT   153


CYCLUSFASE II: DOELEN EN PLANNEN AFGESPROKEN 154

 

Cyclusfase III: het onderzoek in engere zin 154  

 

1. De eerste twee notities 154 

    a. De voorlopige methodiek toegelicht met 'eigen' voorbeelden 154 

    b. Het tussentijdje 155  

    c. De onderstroom 155  

    d. Straffen 156 

    e. Problemen in het contact 156  

2. De teambesprekingen over deze notities 157 

    a. (Her)kennen, ontwikkelen en beproeven 157 

    b. Een onverwacht probleem 157  

    c. De onderstroom 157 

    d. De strafdiscussie 158 

    e. Kwaadheid en contact 158  

3. Het werken met de voorlopige methodiek: werken met de schaduwkant 158

    a. In 'De Waterratten' 158 

    b. In beide teams 159 

    c. In 'De Bevers' 159  

Cyclusfase IV: zijn situatie en handelwijzen verbeterd? 161 

 

Cyclusfase V: de evaluatie 162 

 

Cyclusfase VI: inzichten formuleren (De antwoorden op de onderzoeksvragen) 162 

 

Cyclusfase VII: methodologische inzichten formuleren 163 

 

P.S. Een klein half jaar later 163

Par. 3. Proces en resultaten in de overige groepen 

Inleiding 

 

1. 'Het Eiland' (de 7e groep) 

a. Procesverslag 
    Schema VIII 5. Plan en verloop in 'Het Eiland' 
    Tabel VIII b. 51 conflictverhalen in 'Het Eiland' 

b. De antwoorden op de onderzoeksvragen  

2. 'De Meervogels' en 'De Sluisgroep' (de 8e en 9e groep)

a. Procesverslag  

Cyclusfase I: De handelwijze aan de start in kaart gebracht 
Cyclusfase II: doelen en plannen afgesproken  
Cyclusfase III: het onderzoek in engere zin  
Cyclusfase IV: zijn situatie en handelwijze verbeterd?   
Cyclusfase V: evaluatie  
Cyclusfase VI: methodische inzichten formuleren  
Cyclusfase VII: methodologische inzichten formuleren 

b. De antwoorden op de onderzoeksvragen 

3. 'De Bosvogels' (de 10egroep) 173 

 

    a. Procesverslag 173  

Tabel VIII d. Straf en kwaadheid in 104 conflictverhalen van 'De Bosvogels' sept '82 t/m mei '83  174
Schema VIII 6. De verandering van werkwijzen bij conflicten in 'De Bosvogels' 175

    b. De antwoorden op de onderzoeksvragen 176 

 

4. 'Het Huis in de Waterstraat' (de 11egroep) 177 

 

    a. Procesverslag 177  
        Tabel VIII e
        72 maaltijdbeschrijvingen uit het logboek van 'Het Huis in de Waterstraat'

    b. De antwoorden op de onderzoeksvragen 179 

 

Samenvatting 181  

 Vorige Start Omhoog Volgende