References

Vorige Start Omhoog

Much information can be found at 
< http://samvak.tripod.com/faq1.html >

A broader source for (mental) health information is 
Mental Health resources 
a directory of Mental Health related websites

Bettelheim, B.

1983: Freud and Man's Soul, London, Chatto & Windus, Hogarth Press

Burlingham, D. & Freud, A.

1944: Infants without families, London, George Allen & Unwin Ltd and Bradford & Dickens

Diekstra, R.

Narcistische politiek, Wegener Dagbladen, 29 januari 2002

Dührssen, A.

1960 (4e Ablage 1971): Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, ein Lehrbuch für Familien- und Kindertherapie, Göttingen, Verlag für Medizinische Psychologie, im Verlag Vandenhoeck & Rupdrecht

Etty, E.

Lach dan, Paljasso; NRC March 24, 2002

Fairbairn, W.D.R.

1940: Schizoid Factors and Personality, in: Psychoanalytic Studies of the Personality (pp 3.27), London & Boston, Routledge & Kegan Paul

1976: Psychoanalytic Studies of the Personality, London & Boston, Routledge & Kegan Paul

Freud, A.

[Geen jaartal vermeld] Das Ich und die Abwehrmechanismen, München, Kindler Verlag

Freud, S.

1914: On Narcism, an Introduction, S.E. 14 (pp 67-104), London, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis

1915, 1917: Mourring and melancholia, S.E. 14 (pp 237-260), London, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis

Gieles, Frans E.J.

1992: Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992 
- Samenvatting 
- Summary
 

1983: Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987
- Warmth and intimacy, how about them? 

Graves, R.

1960: The Greek Myths, Vol. 1, Harmondsworth, Middlesex, Penguin

Hommes, J.P. ,

Kinderen die je niet gemakkelijk loslaat; Over interacties met kinderen die al in hun eerste relaties teleurgesteld werden. In: J. de Wit, H. Bolle & J.M. van Meel, Psychologen over het kind 5, Wolters-Noordhof, Groningen, 1979.

Jung, C.G.

1977: The Tavistock lectures, Lecture III, in: The collected works of C.G. Jung, Vol. 18, The Symbolic Life, London, Routledge & Kegan Paul

Kleijntjens, J. & Knippenberg, H.H.

1933: Van Goden en Helden, Groningen, Wolters

Klein, M.

1940: Mourring and its Relation to Manic-depressive States, in: Contributions to Psycho-Analysis, 1921-1945 (pp 311-338), London, Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis, 1950.
Also in: The writings of Melanie Klein, Vol. I, Love, Guilt and Reparation and Other Works (pp 344-370), London, Hogarth Press, 1975 - Reprinted 1992, London, Karnac Books

1945: The Oedipus complex in the light of early anxieties, Int. J. Psycho-Anal. 26, 1945 (pp 11-33)
Also in 1983: Love, Guilt and Reparation, The Hogarth Press
Also in: 1989 (5th print 2000): R. Britton, M. Feldman & E. O'Shaughnessy, The Oedipus complex today, Karnac Books

Kopp, S.B.

Het verhaal van een afdaling in de hel; in: Conny Zweig & Jeremiah Abrams (red.), Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht 1996, pp 355-360.

Korteweg, H., Korteweg-Frankhuisen, H. & Voigt, J. 

De grote sprong; Gaan in vertrouwen; Servire, Utrecht, 1996

Lasch, C.

1991: The Culture of Narcissism, New York, W.W. Norton

Lewis, C.S.

1988: Surprised by Joy, Glasgow, Collins Fount Paperbacks

Maier, Henry W. 

1979: The core of care: Essential Ingredients for the Development of Children Home and Away from Home, In: Child Care Quarterly 8(3), Fall 1979

1983: Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in: Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), 
Acco, Amersfoort/Leuven, 1987 

Moore, Thomas

2001: Ons diepste zelf, Utrecht, Kosmos
2000: Original Self, New York, HarperCollins Publ. 

Redl, F. & Wineman, D.

1957 (3th printing 1963): The Aggressive Child, The Free Press of Glencoe.
Contains: 1951: Children Who Hate, The Free Press,
and 1952: Controls From Within, The Fee Press

1963: Kinderen die haten, Utrecht, Bijleveld

1967: De behandeling van het agressieve kind, Utrecht, Bijleveld

1966: When we deal with children, Selected writings, New York, The Free Press & London, Collie-Macmillan Ltd.

Symington, N.

1993: Narcissism, a new theory, London, Karnac Books

Tolstoy, L.

1986: Anna Karenin, translated by Rosemary Edmunds, 1954, Harmondsworth, Middleses, Penguin

Tustin, F.

1972: Autism and Childhood Psychosis, London, Hogarth

1981: Autistic States in Children, London, Routledge & Kegan Paul

Winnicott, D.W.

1956: The Antisocial Tendenvy, in: Collected Papers, Through Paediatrics to Psychoanalysis (pp 306-315), London, Tavistock - reprinted 1975: London, Hogarth Press; reprinted 1991: London, Karnac Books

1971: Playing and Reality, London, Tavistock Publications

Zweig, C. & Abrams, J. (red.),

1993: Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

1991: Meeting the shadow, the hidden power of the dark side of human nature, Los Angeles, Tarcher

 

Vorige Start Omhoog