Literature

Vorige Start Omhoog

Biddulph, S.

Raising Boys, Finch Publishing, Australia 1997

Jongens, hoe voed je ze op? Elmar, Rijswijk 1999

Britton, R.

"The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex"; in: Britton et al., 1989

Britton, R., Feldman, M. & O'Shaughnessy, E. 

The Oedipus Complex Today, Karnac Books, London, 1989

Bronfenbrenner, U.

Two Worlds of Childhood, New York, Russel Sage Foundation, 1970
Quoted by Henry W. Maier 1979, 1983, 1987

Burlingham, D. & Freud, A.

Infants Without families, London, George Allen & Unwin Ltd and Bradford & Dickens 1994

Chopra, Deepak

The Way of the Wizard, Harmony Books, Crown Publishers, 1995

De wereld van Merlijn, Forum, Amsterdam, 1996

Dührssen, A.

1960 (4e Ablage 1971): 
Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, ein Lehrbuch für Familien- und Kindertherapie, Göttingen, Verlag für Medizinische Psychologie, im Verlag Vandenhoeck & Rupdrecht

1954 (7e Auflage 1969):
Psychogene Erkankungen bei Kindern und Jugendlichen, Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen,

Feldman, M.

"The Oedipus Complex: Manifestations in the Inner World and the Therapeutic Situation", in: Britton et al. 1989

Gieles, Frans E.J.

1992
Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen  

Summary [in English]

Samenvatting [Dutch]

1983 / 1987: 

Warmth and intimacy, how about them? [Translation of:]

Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

1995
Gieles, F.E.J., Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995

Kleijntjens, J. & Knippenberg, H.H.

Van Goden en Helden, Groningen, Wolters, 1933

Klein, Melanie 

"The Oedipus Complex in the Light of Early Anxieties"

1945: Int. J. Psycho-Anal. 26 (11/33)

1983: in: Klein, M., Love, Guilt and Reparation, Hogarth Press

1989: in Britton e.a. - se above

Korteweg, H., Korteweg-Frankhuisen, H. & Voigt, J.

De grote sprong; Gaan in vertrouwen, Servire, Utrecht 1990

Kroon, T. van der,

De terugkeer van de koning; Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap; Ankh-Hermes, Deventer 1996.

Kuiper, P.C.

Neurosenleer, Van Lochem Slaterus, Deventer 1972

Mayer, H. W.

"The Core of Care: Essential Ingredients for the Development of Children at Home and Away from Home", Child Care Quarterly 8, Fall 1979, Human Sciences Press New York, [Translated as:]

Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in:

Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', 

Herdrukt in 
De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, 
door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

O'Shaughnessy, E.

"The Invisible Oedipus Complex", in: Britton et al.,  1989

Pollack, W.

Real Boys, Random House, New York 1998.

Echte jongens; Emotionele ontwikkeling van jongens; Lifetime, Utrecht 1999

Schwab, Gustav

Die schönsten Sagen des klassischen Altertums, Reutlingen 1955.

Griekse mythen en sagen, Utrecht, Prisma

Sophocles

King Oedipus, The Theban Plays, E.F. Watling, Penguin Books, Harmondsworth, England 1985

Koning Oedipus

Zweig, C. & Abrams, J. (eds.)

1991: 
Meeting the Shadow, the Hidden Power of the Dark Side of Human Nature, Los Angeles, Tarcher

1993: 
Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

Vorige Start Omhoog