Literature

Vorige Start Omhoog

Bernard, F.

Paedophilia: A Factual Report, Enclave, Rotterdam, 1985

Pedofilie, Aquarius, Bussum, 1975

 

Vooroordelen in sexualibus, in: Info, RVSH,1997 

Pedofilie - psychiatrische aspecten, 1997 

Bronfenbrenner, U.

Two Worlds of Childhood, New York, Russel Sage Foundation, 1970.
Quoted by Henry W. Maier 1979, 1983, 1987.

Brongersma, E.

"Aggression Against Pedophiles", in: International Journal of Law and Psychiatry 1984, 7 (pp 79-87)

"Boy-lovers and their Influence on Boys: Distorted Reserach and Anecdotal Observation"; in: Journal of Homosexuality 1990, 20, 1/2, pp 145-173

Chopra, Deepak

The Way of the Wizard, Harmony Books, Crown Publishers, 1995

De wereld van Merlijn, Forum, Amsterdam, 1996

Gieles, Frans E. J.

1992
Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992 

Summary [in English]

Samenvatting [Dutch] 

The validity of statements in the discourse (Habermas) (pag. 50, schema III 6)

1983 / 1987: 

Warmth and intimacy, how about them?  [Translation of:]

Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

1995
Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995

1999

Science and Morality

Wetenschap en moraal of: de controverse rond Rind c.s.; De tegenargumenten beantwoord

2001a
Helping people with pedofilic feelings
Lecture, 15th World Congress of Sexology, Parijs, June 2001 and the congress of the Nordic Association of Clinical Sexology, Visby, Zweden, September 2001, to be  published in European Journal of Medical Sexologie: Sexologies. (five languages)

2001b: Background article to that lecture.

 

Howitt, D.

Paedophiles and Sexual Offences Against Children, John Wiley & Sons, New York e.a. 1996. [External link]
From chapter 8: The Paedophile Demonology [Internal link]

Huizinga, C.J.

Pedofielen over zichzelf; Tijdschrift voor orthopedagogiek, november 1977.

Jong, M.C. J. de, 

Hoe men een minderheidsgroep kan verketteren 

Jung, C.G.

Two Essays on Analytical Pschygology, Princeton Univ. Press, Princeton NJ, 1966

Kirkegaard, H. & Northey, W.

The Sex Offender as Scapegoat;   Vigilante Violence and a Faith Community Response;  Emory.edu/College

Knap, R.

Schaduw in groepen 

De tegenstander ontmaskerd; Op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze; 
OK Magazine 77, mei 2001

Kort, H. 

Demons - The Utopian Dream of Safety ; Huib Kort, in cooperation with G. G.; In: KOINOS Magazine # 27

Kroon, T. van der

De terugkeer van de koning; Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap; Ankh-Hermes, Deventer 1996.

Kunneman, H.,

Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting; Amsterdam 1985

Mayer, H. W.

"The core of Care: Essential Ingredients for the Development of Children at Home and Away from Home", Child Care Quarterly 8, Fall 1979, Human Sciences Press New York [Translated as:]

Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in:

Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', 

Herdrukt in 
De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, 
door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

 

Nagayama Hall, G. C., Hirschman, R. & Oliver, L.L.,

Sexual Arousal and Arousability to Pedophilic Stimuli in a Community Sample of Normal Men, in: Behavior Therapy 26, 681-694, 1995

Palmen, D.

Pedofilie, het niet te accepteren 'anders' zijn ?  Een ethische beschouwing op grond van wetenschappelijke gegevens; (Student) Begeleider: Prof. Dr. E. Brugmans
Paper in het kader van de ťťnjarige beurs filosofie van de Radboudstichting, Juni 2001  

Pieterse, M.

Pedofilie, een bijdrage tot de oplossing van een maatschappelijk probleem, doctoraalscriptie, Leiden 1978

Pedofielen over pedofilie; een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en van hun meningen over zichzelf en hun relaties.; NISSO, Zeist (nu: Utrecht), 1982

Plummer, K.

"The Paedophile's Progress": a View from Below", in: B. Taylor (Ed.), Perspectives on Paedophilia, Batsford, London 1981, pp 113-132.

"Paedophilia: Constructing a Sociological Baseline"; in: M. Cook & K. Howells (Eds.), Adult Sexual Interest in Children, Academic Press London 1981, pp 221-250. [Translated as:]

Een sociologische kijk op pedofilie, uit het Engels vertaald door Edward Brongersma  

 

Review of "Loving Boys, a multidisciplinary study of sexual relations between adult and minor males", vol. 1, by Dr Edward Brongersma; in: Journal of Homosexuality 20, 1991 (1/2, pp 320-323)

Randall, John L. 

Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. 

Ree, F. van

Ree, Frank van, "Intimate Relationships Between Young People and Adults - Are there criteria for a positive experience?"  KOINOS MAGAZINE #24 (1999/4) 

Pedofilie, een controversiŽle kwestie; analyse van een maatschappelijk vraagstuk; Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001

De pedofiel als zondebok, In HN, Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999 pag 1-10

Rivas, T.

Cirkelredeneringen en kategoriefouten in de afwijzing van vrijwillige intieme relaties tussen volwassenen en kinderen

Roelofs, G.

Interview met -, in: Dagblad De Limburger, 8 augustus 1999, door Sjors van Beek en Jasper Groen.
'Niet elke pedofiel is een smeerlap'

Rossen, B. & Schuijer, J. (Red.)

Het seksuele gevaar voor kinderen, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1992

Rouweler-Wuts, L.

Pedofielen, in contact of conflict met de samenleving? Van Loghum Slaterus, Deventer 1976

Schuijer, J., Rossen, B. & Andriette, B.

De constructie van de volksduivel; in: Rossen & Schuijer 1992

Wilson, G. D. & Cox, D. N.

The Child-Lovers, A Study of Paedophiles in Society, Peter Owen, London & Boston, 1982

Zweig, C. & Abrams, J. (red.),

1991: 
Meeting the Shadow, the Hidden Power of the Dark Side of Human Nature, Los Angeles, Tarcher

1993: 
Ontmoeting met je schaduw, de potentiŽle kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

 

Zweig, C. & Wolf, S.

 

Romancing the Shadow; Illuminating the Dark Side of the Soul, Harper, San Francisco, 1997

Omgaan met je schaduw; de kracht van verboden gevoelens en verborgen talenten' Servire, Utrecht, 1997

 

Vorige Start Omhoog