Vorige Start Omhoog Volgende

[Lijst met vreemde woorden]      [Literatuur] 

HOOFDSTUK II

HET PERSPECTIEF VAN WAARUIT DIT ONDERZOEK 1S OPGEZET EN UITGEVOERD

Inleiding

Met 'perspectief' worden twee typen stellingname bedoeld:

een visie, dat is een manier van kijken, en

een positie, dat is een standpunt van waaruit gekeken wordt.

 

Beide be´nvloeden de waarneming. Het perspectief van de onderzoeker speelt een grote rol in ieder onderzoek: het be´nvloedt

de vragen die hij zich stelt, de manier van onderzoeken die hij kiest,

de interpretatie van wat hij aantreft in het veld van onderzoek en

het type theorie dat wordt ontwikkeld.

 

Het is dan ook goed om dit perspectief vooraf te kiezen en duidelijk aan te geven,

"om te zeggen: ik kies nu dit perspectief als werkbasis, daarin zijn deze vragen relevant; ik weet dat er andere zijn die in een ander perspectief even legitiem zijn, maar die stel ik nu niet." [*1]

[*1] Ten Have 1977a p79 en 80; Voorts Spiecker 1974 p76 e.v. en 86 e.v.

In dit hoofdstuk wordt het gekozen perspectief expliciet aangegeven met verwijzingen naar de orthopedagogisch relevante literatuur.

In de eerste paragraaf wordt de gekozen positie aangegeven.

       [Volg daarna de knoppen "Next" om binnen het frame te blijven en de noten te zien]

In de tweede paragraaf worden enkele in de orthopedagogiek gangbare visies weergegeven.

In de derde paragraaf wordt de hier gekozen visie gepresenteerd, hetgeen leidt tot

een beschrijving van de orthopedagogiek als kritische handelingswetenschap in
de vierde paragraaf.

Een samenvatting besluit het hoofdstuk.

 

[Lijst met vreemde woorden]      [Literatuur]

 

Vorige Start Omhoog Volgende