Vorige Start Omhoog Volgende

[Naar de literatuurlijst]        [Lijst van vreemde woorden] 

HOOFDSTUK III 


HET METHODOLOGISCH REFERENTIEKADER: HANDELINGSONDERZOEK  

 

Dit hoofdstuk gaat over het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Lezers die hierin niet geschoold en geÔnteresseerd zijn kunnen volstaan met het lezen van de

'Samenvatting II' die het hoofdstuk besluit.

 

Inleiding 39 

 

Par. 1. Plaatsbepaling 40

1. Geschiedenis en terminologie 40 

2. Plaatsbepaling 42

    Schema: vier typen methodologie 42 

Par. 2. Wetenschapstheoretische achtergrond 43

Inleiding 43 

[Blijf binnen het frame. Achtereenvolgens verschijnen:]

Schema: wetenschapstheoretische uitgangspunten (paradigmata) 43 
1. Het organiserend kernbegrip van handelingsonderzoek: de discours 44 

2. Een wetenschappelijke procedure: een cyclus 45

    Schema: een cyclus, uit de literatuur gedestilleerd 46 

    Schema: idem 48

3. Een waarheidscriterium: consensus 49 
    Schema: geldigheid van uitspraken in de discours (Habermas) 50

4. De richtinggevende sleutelbegrippen 51 

Par. 3. Methoden 51  

[Blijf binnen het frame. Achtereenvolgens verschijnen:]

Inleiding 51 

1. gegevens verzamelen over het handelen in de praktijk 52

    a. De aard en inhoud van de gegevens 52 
    b. Het verhaal over het handelen 52 
    c. De wijze van verzamelen en ontwikkelen van gegevens 53

2. Gegevens bewerken 54 
     a. Ordenen 55 
     b. Selecteren 55 
     c. Coderen 55 
     d. Analyseren 55 
     e. Vergelijken 55 
     f. Abstraheren en redeneren 55 
    g. Rapporteren 56

3. De discours 56 
    a. Begrijpen 56 
    b. Uitwisselen 57 
    c. Problematiseren 57

4. IdeeŽn over verbeterd handelen ontwikkelen 57 

5. Beter (?) handelen in de praktijk beproeven 57 

6. Het destillaat 57 

Uitleiding 58

Par. 4. Kwaliteitscriteria 58 

[Blijf binnen het frame. Achtereenvolgens verschijnen:]

Inleiding 58 

1. Eisen aan het produkt 59

    a. Bruikbaarheid 59 
    b. Rationaliteit en logische consistentie 60 
    c. Openheid voor verdere ontwikkeling 61

2. Eisen aan het proces 61 

    a. Creativiteit 61 
    b. Doorzichtigheid voor praktijkwerkers 61

Samenvatting en uitleiding 61 

1. Samenvatting I 61

2. Uitleiding: orthopedagogiek en handelingsonderzoek 62 

3. Samenvatting II 63

[Naar de literatuurlijst]        [Lijst van vreemde woorden]

Vorige Start Omhoog Volgende