Literatuur

Start Omhoog

Bernard, F.

Pedofilie, Aquarius, Bussum, 1975

Paedophilia: A Factual Report, Enclave, Rotterdam, 1985

 

Vooroordelen in sexualibus, in: Info, RVSH,1997 

Pedofilie - psychiatrische aspecten, 1997 

Bettelheim, B.

1983: Freud and Man's Soul, London, Chatto & Windus, Hogarth Press

Biddulph, S., 

Jongens, hoe voed je ze op? Elmar, Rijswijk 1999

Britton, R.

The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex; in: Britton et al., 1989

Britton, R., Feldman, M. & O'Shaughnessy, E. 

The Oedipus Complex today, Karnac Books, London, 1989.

Bronfenbrenner, U.

Two worlds of childhood, New York, Russel Sage Foundation, 1970.
Geciteerd door Henry W. Maier 1979, 1983, 1987.

Brongersma, E.

Aggression against pedophiles, in: International Journal of Law and Psychiatry 1984, 7 (pp 79-87)

Boy-lovers and their influence on boys: distorted reserach and anacdotal observation; in: Journal of Homosexuality 1990, 20, 1/2, pp 145-173

Burlingham, D. & Freud, A.

1944: Infants without families, London, George Allen & Unwin Ltd and Bradford & Dickens

Chopra, Deepak, 

De wereld van Merlijn, Forum, Amsterdam, 1996

The Way of the Wizard, Harmony Books, Crown Publishers, 1995

Dührssen, A.

1960 (4e Ablage 1971): Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, ein Lehrbuch für Familien- und Kindertherapie, Göttingen, Verlag für Medizinische Psychologie, im Verlag Vandenhoeck & Rupdrecht

1954 (7e Auflage 1969) :Psychogene Erkankungen bei Kindern und Jugendlichen, Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen,

Fairbairn, W.D.R.

1940: Schizoid Factors and Personality, in: Psychoanalytic Studies of the Personality (pp 3.27), London & Boston, Routledge & Kegan Paul

1976: Psychoanalytic Studies of the Personality, London & Boston, Routledge & Kegan Paul

Feldman, M.

The Oedipus complex: manifestations in the inner world and the therapeutic situation; in: Britton et al. 1989

Freud, A.

[Geen jaartal vermeld] Das Ich und die Abwehrmechanismen, München, Kindler Verlag

Freud, S.

1914: On Narcism, an Introduction, S.E. 14 (pp 67-104), London, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis

1915, 1917: Mournung and melancholia, S.E. 14 (pp 237-260), London, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis

Gieles, Frans E.J.

1992: Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992 
- Samenvatting 
- Summary 

1983: Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987
- Warmth and intimacy, how about them? 

1995: Gieles, F.E.J., Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995

1999: Wetenschap en moraal of: de controverse rond Rind c.s.; De tegenargumenten beantwoord, 1999
- Science and Morality 

2001a: Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens? Lezing op het 15e World Congress of Sexology, Parijs, juni 2001 en op het congres van de Nordic Association of Clinical Sexology, Visby, Zweden, september 2001 en te publiceren in European Journal of Medical Sexologie: Sexologies. (vijf talen, five languages)

2001b: Achtergrondartikel bij bovenstaande lezing.

Graves, R.

1960: The Greek Myths, Vol. 1, Harmondsworth, Middlesex, Penguin

Hommes, J.P. ,

Kinderen die je niet gemakkelijk loslaat; Over interacties met kinderen die al in hun eerste relaties teleurgesteld werden. In: J. de Wit, H. Bolle & J.M. van Meel, Psychologen over het kind 5, Wolters-Noordhof, Groningen, 1979.

Howitt, D.,

Paedophiles and sexual offences against children, John Wiley & Sons, New York e.a. 1996.

Huizinga, C.J.

Pedofielen over zichzelf; Tijdschrift voor orthopedagogiek, november 1977.

Jong, M.C. J. de, 

Hoe men een minderheidsgroep kan verketteren

Jung, C.G.

1966: Two Essays on Analytical Pschygology, Princeton Univ. Press, Princeton NJ.

1977: The Tavistock lectures, Lecture III, in: The collected works of C.G. Jung, Vol. 18, The Symbolic Life, London, Routledge & Kegan Paul

Kirkegaard, H. & Northey, W.,

The Sex Offender as Scapegoat;   Vigilante Violence and a Faith Community Response;  Emory.edu/College
Vertaald als: 
De zedendelinquent als zondebok; Voorkom geweld - het antwoord van een geloofsgemeenschap. 

Kleijntjens, J. & Knippenberg, H.H.

1933: Van Goden en Helden, Groningen, Wolters

Klein, M.

1940: Mournig and its Relation to Manic-depressive States, in: Contributions to Psycho-Analysis, 1921-1945 (pp 311-338), London, Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis, 1950.
Also in: The writings of Melanie Klein, Vol. I, Love, Guilt and Reparation and Other Works (pp 344-370), London, Hogarth Press, 1975 - Reprinted 1992, London, Karnac Books 

The Oedipus Complex in the light of early anxieties:

1945: Int. J. Psycho-Anal. 26 (11/33)

1983: in: Klein, M., Love, Guilt and Reparation, Hogarth Press

1989: in Britton e.a. - zie hierboven.

Knap, R.

Schaduw in groepen  

De tegenstander ontmaskerd; Op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze; 
OK Magazine 77, mei 2001

 Kopp, S.B.

Het verhaal van een afdaling in de hel; in: Conny Zweig & Jeremiah Abrams (red.), Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht 1996, pp 355-360.

Kort, H.

Demonen; De veiligheidsutopie; in: Koinos 27

Korteweg, H., Korteweg-Frankhuisen, H. & Voigt, J.

De grote sprong; Gaan in vertrouwen; Servire, Utrecht, 1996

Kroon, T. van der,

De terugkeer van de koning; Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap; Ankh-Hermes, Deventer 1996.

Kuiper, P.C.

Neurosenleer, Van Lochem Slaterus, Deventer 1972

Kunneman, H.,

Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting; Amsterdam 1985

Lasch, C.

1991: The Culture of Narcisme, New York, W.W. Norton

Lewis, C.S.

1988: Surprised by Joy, Glasgow, Collins Fount Paperbacks

Maier, Henry W. 

1979: The core of care: Essential Ingredients for the Development of Children Home and Away from Home, In: Child Care Quarterly 8(3), Fall 1979
Vertaald als:

1983: Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in: Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), 
Acco, Amersfoort/Leuven, 1987 

Moore, Thomas

2001: Ons diepste zelf, Utrecht, Kosmos
2000: Original Self, New York, HarperCollins Publ. 

Nagayama Hall, G. C.,   Hirschman, R. & Oliver, L.L.,

Sexual Arousal and Arousability to Pedophilic Stimuli in a Community Sample of Normal Men, in: Behavior Therapy 26, 681-694, 1995.

O'Shaughnessy, E.

The invisible Oedipus complex; in: Britton et al.,  1989

Palmen, D.

Pedofilie, het niet te accepteren 'anders' zijn ?  Een ethische beschouwing op grond van wetenschappelijke gegevens; (Student) Begeleider: Prof. Dr. E. Brugmans
Paper in het kader van de éénjarige beurs filosofie van de Radboudstichting . Juni 2001  

Pieterse, M.

Pedofilie, een bijdrage tot de oplossing van een maatschappelijk probleem, doctoraalscriptie, Leiden 1978

Pedofielen over pedofilie; een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en van hun meningen over zichzelf en hun relaties.; NISSO, Zeist (nu: Utrecht), 1982

Plummer, K.

Een sociologische kijk op pedofilie, uit het Engels vertaald door Edward Brongersma  

het afwijkend gedrag tot iets betrekkelijks maken, (deel 1)

het afwijkend gedrag vermenselijken, (deel 2)

het afwijkend gedrag als iets normaals afschilderen. (deel 3

 

"The paedophile's progress": a view from below; in: B. Taylor (Ed.), Perspectives on Paedophilia, Batsford, London 1981, pp 113-132.

Paedophilia: constructing a sociological baseline; in: M. Cook & K. Howells (Eds.), Adult Sexual Interest in Children, Academic Press London 1981, pp 221-250.

Review of "Loving Boys, a multidisciplinary study of sexual relations between adult and minor males, vol. 1, by Dr Edward Brongersma; in: Journal of Homosexuality 20, 1991 (1/2, pp 320-323.

Pollack, W.

Echte jongens; Emotionele ontwikkeling van jongens; Lifetime, Utrech 1999

Real Boys, Random House, New York 1998.

Randall, John L. 

Met kromme taal kun je niet recht denken, Hoofdstuk 1 uit Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. Vertaling: Ben Füss, 1995

Redl, F. & Wineman, D.

1957 (3th printing 1963): The Aggressive Child, The Free Press of Glencoe.
Contains: 1951: Children Who Hate, The Free Press,
and 1952: Controls From Within, The Fee Press

1963: Kinderen die haten, Utrecht, Bijleveld

1967: De behandeling van het agressieve kind, Utrecht, Bijleveld

1966: When we deal with children, Selected writings, New York, The Free Press & London, Collie-Macmillan Ltd.

Ree, F. van

Intieme relaties tussen jongeren en volwassenen; Zijn er criteria voor een goed contact? In KOINOS Magazine # 24, 1999/4.

Pedofilie, een controversiële kwestie; analyse van een maatschappelijk vraagstuk; Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001

Een nieuwe aanzet tot nuance, Boekbespreking door Chris, Nederland

 

De pedofiel als zondebok, In HN, Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999 pag 1-10

Rivas, T. 

Cirkelredeneringen en kategoriefouten in de afwijzing van vrijwillige intieme relaties tussen volwassenen en kinderen

Roelofs, G.

Interview met -, in: Dagblad De Limburger, 8 augustus 1999, door Sjors van Beek en Jasper Groen.
'Niet elke pedofiel is een smeerlap'

Rouweler-Wuts, L.

Pedofielen, in contact of conflict met de samenleving? Van Loghum Slaterus, deventer 1976

Sophocles,

Koning Oedipus

The Theban Plays, vert. E.F. Watling, Penguin Books, Harmondsworth, England 1985

Symington, N.

1993: Narcism, a new theory, London, Karnac Books

Tolstoy, L.

1986: Anna Karenin, translated by Rosemary Edmunds, 1954, Harmondsworth, Middleses, Penguin

Tustin, F.

1972: Autism and Childhood Psychosis, London, Hogarth

1981: Autistic States in Children, London, Routledge & Kegan Paul

Wilson, G. D. & Cox, D. N.

The Child-Lovers, A Study of Paedophiles in Society, Peter Owen, London & Boston, 1982

Winnicott, D.W.

1956: The Antisocial Tendenvy, in: Collected Papers, Through Paediatrics to Paychoanalysis (pp 306-315), London, Tavistock - reprinted 1975: London, Hogarth Press; reprinted 1991: London, Karnac Books

1971: Playing and Reality, London, Tavistock Publications

Zweig, C. & Abrams, J. (red.),

1993: Ontmoeting met je schaduw, de potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

1991: Meeting the shadow, the hidden power of the dark side of human nature, Los Angeles, Tarcher

 

Zweig, C. & Wolf, S.

 

Omgaan met je schaduw; de kracht van verboden gevoelens en verborgen talenten' Servire, Utrecht, 1997

Romancing the shadow; illuminating the dark side of the soul, Harper, San Francisco, 1997

Start Omhoog