Vorige Start Omhoog Volgende

HOOFDSTUK XI

WERKEN IN EEN LEEFGROEP: OMGAAN MET BOTSINGEN

[Blz. 253]

Inhoud van dit hoofdstuk

Inleiding 

Par. 1. De methodiek  256

1. Voorkeursadvies en samenvatting 256 

     Schema 'drieluik' 257

2. De methodiek uitgeschreven als handelingsrepertoire 258 

    a. Kies bij voorkeur voor de handelwijze II, 'persoon ontmoeten' 258 

    b. Werk eventueel volgens handelwijze III, 'conflict ontwijken' 264 

    c. Kies slechts zo nodig tijdelijk voor handelwijze I, gedrag beheersen' 265 

 

3. De methodiek, samengevat als handwijzer voor het omgaan met botsingen 267

    a. Kies bij voorkeur voor 'persoon ontmoeten' als handelwijze 267 

    b. Werk eventueel volgens 'conflict ontwijken' 268 

    c. Kies slechts zo nodig tijdelijk voor 'gedrag beheersen' 268

 

Par. 2. De argumentatie van het voorkeursadvies 265 

 

Inleiding 265

    Tabel: de voorkeurs-handelwijzen 269 

 

1. De bruikbaarheid en de vruchtbaarheid 269

    Handelwijze I, gedrag beheersen 269 

    Handelwijze II , persoon ontmoeten 270 

    Handelwijze III, conflict ontwijken 271 

    De eindafweging 271  

2. De orthopedagogische juistheid 271 

    Handelwijze I, gedrag beheersen 272 

    Handelwijze II , persoon ontmoeten 272 

    Handelwijze III, conflict ontwijken 273 

    De methodische conclusie 273  

3. De funderende visie 273 

Par. 3. De praktijk overdacht 274

Inleiding 274 

1. Handelwijze I: gedrag beheersen 274

    a. "Kale neet!!" 274 

    b. "Omdat ze zichzelf ziek verklaart" 275 

    c. "Zo redden we het niet" 275

2. Handelwijze III: conflict ontwijken 277 

    a. "Geen conflict waard" 277 

    b. "Machteloos" 277

3. Handelwijze II, persoon ontmoeten: omgaan met het kind als persoon 278  

    a. Speelgoed! 278  

    b. Koekjes en kwaadheid 279

4. Omgaan met de schaduwkant op verschillende manieren 279 

    a. Heimwee 279 

    b. De kleine strijdjes 281 

    c. Ongelukkig en eenzaam 282 

    d. Drie maal: bedtijd 282

5. Botsen en de persoon ontmoeten: handelwijze II centraal 284 

    a. "... ondanks mijn woede" 284 

    b. "Systematisch verzieken van alles wat leuk was" 285 

    c. "In-triest was hij" 286 

    d. Die schaduwkant! 287

Vorige Start Omhoog Volgende